Огласна табла

15.09.2020. - Резултати испита - СЕПТЕМБАР 2020.
Национална историја педагогије 1 и 2

14.09.2020. - Резултати испита - СЕПТЕМБАР 2020.
Теорије и методике наставе
Методички системи и апликације
Андрагогија 1 и 2

12.09.2020. - Резултати испита - СЕПТЕМБАР 2020.
Методика рада предшколског педагога

11.09.2020. - Резултати испита - СЕПТЕМБАР 2020.
ПРЕДШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА  1 и 2

08.09.2020. - Резултати испита - СЕПТЕМБАР 2020.
ТЕОРИЈЕ УЧЕЊА У НАСТАВИ
ШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА 1
ШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА 2
ИНТЕРАКТИВНА ПЕДАГОГИЈА
ФУТУРОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА
Инклузивно образовање
ДИДАКТИКА – компаративна књижевност

07.09.2020. - Резултати испита - СЕПТЕМБАР 2020.
Породична педагогија 1
Породична педагогија 2

07.09.2020. - Резултати испита - СЕПТЕМБАР 2020.
Аксиолошке основе образовања
Дидактика
Домска педагогија
Педагогија слободног времена
Теорија васпитања 1
Теорија васпитања 2

31.08.2020. - Резултати испита - СЕПТЕМБАР 2020.
Дидактика 1
Дидактика 2
Дидактичке иновације
Образовне технологије
Дидактика (Енглески језик и књижевност)
Дидактика (Руски језик и књижевност)

Врх стране