Огласна табла

04.10.2019. - Одбрана завршног рада

Ина Маџар, студенткиња ОАС Педагогије брани завршни рад са темом:

Улога школе у формирању еколошке свести, у уторак,  8.10 у 13.30, у каб. 100/I

пред комисијом:
проф. др Оливера Гајић, председник Комисије
доц др Борка Малчић
проф. др Милица Андевски, ментор

11.12.2018. - Одбрана завршног рада

Анита Скендеровић, студент ОАС Педагогије, брани завршни рад на тему:

Улога информационо-комуникационе технологије у свакодневици младих, у  понедељак, 17.12.2018.  у 15.30, каб. 100

пред комисијом:
проф. др Оливера Гајић, председник комисије
доц. др Биљана Лунгулов, члан
проф. др Милица Андевски, ментор

Врх стране