Психологија

Стручни назив: Дипломирани психолог

Студијски програм 2014
      Структура студијског програма
      Спецификација предмета


Контакт информације
Шеф Одсека: проф. др Душанка Митровић
Заменик шефа: доц. др Борис Попов
Секретар Одсека: Јасна Милошевић
Кабинет секретара Одсека: М11
E-mail: psiholog@ff.uns.ac.rs
Телефон: +381 21 458 948, 485 39 19

Врх стране