Огласна табла

21.05.2020. - ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СУ ПРИЈАВИЛИ ПЕРЦЕПЦИЈУ у априлском року:
Студенти који су у априлском року пријавили ПЕРЦЕПЦИЈУ, код проф. др Сунчице Здравковић, испит полажу према следећем распореду:
1. група:  03. 06. у 09.00 у учионици 101 од редног броја 1 до 20.  (проверити своје име на списку).
2. група: 03. 06. у 09.15 у учионици 102 од редног броја 21 до 36.  (проверити своје име на списку).

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СУ ПРИЈАВИЛИ УЧЕЊЕ И МЕМОРИЈУ  у априлском року:
Студенти који су у априлском року пријавили УЧЕЊЕ И МЕМОРИЈУ, код проф. др Сунчице Здравковић  испит полажу 03. 06. у 11.00 у учионици 101 (сви пријављени студенти).

21.05.2020. - ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СУ ПРИЈАВИЛИ РАЗВОЈНУ ПСИХОЛОГИЈУ (непсихолози) у априлском року

Сви студенти који су у априлском року пријавили РАЗВОЈНУ психологију код проф. др Ивана Јерковића, испит полажу 25. 05. у 10.30 у АМФ. (проверити своје име на списковима: Развојна за енглезе, Развојна за немце, Развојна за српски).

Сви студенти који су у априлском року пријавили РАЗВОЈНУ психологију  код проф. др Марије Зотовић-Костић, испит полажу 25. 05. у 09.00 у АМФ. (важи са све остале студенте који се не налазе на приложеним списковима).

20.05.2020. - OБAВEШTEЊE ЗA СTУДEНTE КOJИ СУ ПРИJAВИЛИ ПEДAГOШКУ ПСИХOЛOГИJУ у aприлскoм рoку
Сви студeнти кojи су у aприлскoм рoку приjaвили Пeдaгoшку психoлoгиjу (зa нaстaвничкe групe) и Пeдaгoшку психoлoгиjу зa пeдaгoгe испит пoлaжу 26. 05. у 14.30 у AMФ.

24.03.2020.
Обавештење за студенте студијских група:

Педагогија, 3. година,
Психологија, 3. година,
Русински, 3. година,
Компаративна књижевност, 4. година,
Журналистика, 4. година,
Социологија, 4. година.

Изборни предмет
ПОПУЛАРНА КУЛТУРА И ЖИВОТНИ СТИЛОВИ

У току ове радне недеље, студенти ће добити материјал мејлом – извод из предавања.
У току студијске недеље неће бити предавања. Професори ће скрипту/материјал за испит благовремено доставити студентима.
Наставак  предавања ће бити 7. априла, дакле у уторак након студијске недеље, у редовном термину од 13.30h за студијске групе Педагогија, Психологија, Русински, Компаративна књижевност, Журналистика.
Предавање за студијске групе Социологија и Социјални рад ће бити одржано 8. априла од 9h.
Студенти ће накнадно добити линкове путем којих ће предавања бити одржана на платформи Zoom.
Предавања ће након наведених термина бити одржавана редовно, уторком и средом, а за сва додатна обавештења и питања студенти се могу обратити наставницима путем мејла.

Врх стране