Румунски језик и књижевност

Стручни назив: Дипломирани филолог

Студијски програм 2015
      Структура студијског програма
      Спецификација предмета


Контакт информације
Шеф Одсека:
Заменик шефа:
Кабинет секретара Одсека: М11
E-mail: rumunski@ff.uns.ac.rs
Телефон: 485-3867, 485-3898

Врх стране