Руски језик и књижевност

Стручни назив: Дипломирани филолог

Студијски програм 2015
      Структура студијског програма
      Спецификација предмета

Контакт информације
Шеф Одсека: проф. др Марија Стефановић
Заменик шефа: др Наташа Ајџановић
Секретар Одсека: Драгана Радевић
Кабинет секретара Одсека: М11
 E-mail: ruski@ff.uns.ac.rs
Телефон: 485 38 67

Врх стране