Српска књижевност и језик

Стручни назив: Дипломирани филолог

Студијски програм 2015
      Структура студијског програма
      Спецификација предмета


Контакт информације
Шеф Одсека: проф. др Миливој Ненин
Заменик шефа: проф. др Јасмина Јокић
Секретар Одсека: Ивана Симовљевић Јокић
Кабинет секретара Одсека: М11
E-mail: srpskaknj@ff.uns.ac.rs
Телефон: 485 3917

Врх стране