Прелиминарне ранг листе

Енглески језик и књижевност
Филозофија
Историја
Компаративна књижевност са теоријом књижевности
Комуникологија
Мађарски језик и књижевност
Немачки језик и књижевност
Педагогија
Психологија
Конференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење
Француски језик и књижевност са другим романским језиком и културом
Румунски језик и књижевност
Русински језик и књижевност
Руски језик и књижевност
Словачки језик и књижевност
Социологија
Српска филологија: Српски језик и књижевност
Српска књижевност и језик
Српска филологија: Српски као страни
Социјални рад
Социологија у социјалној заштити
Лидерство у образовању
Културологија

Врх стране