Компаративна књижевност са теоријом књижевности

Студенти се на студијски програм мастер академских студија Компаративна књижевност са теоријом књижевности могу уписати након завршених основних академских студија обима 240 ЕСПБ из области компаративне књижевности са теоријом књижевности, као и осталих сродних образовно-научних области из поЉа друштвено-хуманистичких наука.

Врх стране