Комуникологија

На студијски програм мастер академске студије Комуникологија могу се уписати лица која су завршила основне академске студије обима 240 ЕСПБ из области журналистике, новинарства, медијских студија, комуникологије или менаџмента медија.

Дипломирани студенти који су завршили четврогодишње академске студије других области у оквиру поЉа друштвено-хуманистичких наука, уписују се на мастер студије Комуникологија, уз полагање диференцијалних испита из следећих предмета:

  1. Увод у новинарство,
  2. Анализа медијског дискурса и
  3. Комуникологија 2.

 

Врх стране