Мађарски језик и књижевност

На студијски програм мастер академских студија Мађарски језик и књижевност може се уписати лице које је завршило акредитовани студијски програм основних академских студија из области мађарског језика и књижевности (240 ЕСПБ) на мађарском наставном језику.

 

Врх стране