Русински језик и књижевност

На студијски програм мастер академских студија Русински језик и књижевност могу се уписати лица која су завршила основне академске студије из области русинског језика и књижевности и сродних филолошких области, обима 240 ЕСПБ бодова.

Врх стране