Словачки језик и књижевност

На студијски програм мастер академских студија Словачки језик и књижевност могу се уписати лица која су завршила основне академске студије из области словачког језика и књижевности, обима 240 ЕСПБ.

Врх стране