Француски језик и књижевност

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СА ДРУГИМ РОМАНСКИМ ЈЕЗИКОМ И КУЛТУРОМ
Назив дипломе: ДИПЛОМИРАНИ ФИЛОЛОГ (ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СА ДРУГИМ РОМАНСКИМ ЈЕЗИКОМ И КУЛТУРОМ )

Пријемни испит састоји се из два дела: писменог и усменог.
Из писменог дела испита кандидат може освојити највише 25 бодова, а из усменог 35 бодова.

Писмени део полаже се у облику теста.

Успех из  писменог  дела испита оцењује се, односно бодује са:
недовоЉан –  0 бодова
довоЉан – 7 бодова
добар – 11 бодова
врло добар – 19 бодова
одличан – 25 бодова

Усмени део представља проверу способности изражавања и комуникације на француском језику.
Испит чини градиво по наставном плану и програму за гимназију општег смера.

Успех из  усменог  дела испита оцењује се, односно бодује са:
недовоЉан – 0 бодова
довоЉан – 9 бодова
добар – 17 бодова
врло добар – 27 бодова
одличан – 35 бодова

Граматичке категорије
◦ члан (одређени, неодређени, партитивни, сажети)
◦ именице (врсте, род, број)
◦ заменице (личне, показне, присвојне, неодређене, релативне)
◦ придеви (описни, показни, присвојни, неодрђени; поређење придева)
◦ прилози (облици, употреба и поређење)
◦ глаголи (облици и употреба)
◦ француска реченица (директни/индиректни говор, слагање времена, основни типови кондиционалних реченица).

Језичка компетенција
◦ разумевање прочитаног текста
◦ значење речи у реченици и ширем контексту
◦ способност самосталног изражавања.

Литература
1. Уџбеници за средњу школу од И-ИВ разреда одобрени од Завода за уџбенике и наставна средства.
2. В. Драшковић, Граматика француског језика , Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, Завод за издавање уџбеника, Нови Сад.
3. М. Папић, Граматика француског језика, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.
4. В. Драшковић, Француско-српскохрватски фразеолошки речник, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.
5. П. Половина, Р. Чулајевић, Речник француског језика, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, Завод за издавање уџбеника, Нови Сад.
6. Р. Чулајевић, Српско-француски речник, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.
7. С. Јовановић и сарадници, Савремени француско-српскохрватски речник са граматиком, Просвета, Београд.
8. С. Јовановић, Савремени српскохрватско-француски речник, Просвета, Београд.

Допунска литература
1. Пх. Доминиqуе, ет ал., Ле Ноувеау санс Фронтиерес, И, ИИ, Цле Интернатионал, 1998.
2. М. Гревиссе, Прецис де Граммаире Францаисе, Ед. Ј. Дуцулот, С.А. - Гемблоуx.
3. П. Роберт, Петит Роберт, Дицтионнаире де ла лангуе францаисе, Дицтионнаирес Ле Роберт,
Парис, Монтреал.

Кандидати који положе пријемни испит имају право да се, након завршетка првог уписног рока, упишу на други акредитовани студијски програм, у складу са Правилником о упису кандидата на студијске програме које реализује Филозофски факултет.

 

Врх стране