Психологија

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ПСИХОЛОГИЈА
Назив дипломе: ДИПЛОМИРАНИ ПСИХОЛОГ

Пријемни испит полаже се писмено и састоји се од:

а)  Теста знања
Максималан број бодова на тесту знања износи 30.

Литература: Милојевић-Апостоловић, Биљана (2013...2018 сва издања), Психологија, уџбеник за 2. разред гимназије и 2. и 3. разред средњих стручних школа, Нови Логос, ИСБН К9788661090721

б)  Теста способности
Максималан број бодова на тесту способности 15.

ц)  Теста опште информисаности
Максималан број бодова на тесту опште информисаности је 15.

Саставни део тестова је кључ вредновања ( изражено у бодовима).

Пријемни испит траје између 60 и 90 минута.

Напомена: Кандидат који испуњава услове из члана 8. Правилника о полагању пријемних испита и упису кандидата на студијске програме које реализује Филозофски факултет у Новом Саду, ослобођен је теста знања из психологије, али мора решавати остале тестове.

Кандидати који положе пријемни испит имају право да се, након завршетка првог уписног рока, упишу на други акредитовани студијски програм, у складу са Правилником о упису кандидата на студијске програме које реализује Филозофски факултет.

Врх стране