Социјални рад

- СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Социјални рад

Пријемни испит ОАС Социјални рад

Полажу се два теста - тест опште информисаности и тест знања.
Кандидат бира да ли ће полагати тест знања из социологије или из психологије.
Тест знања носи 45, а тест опште информисаности 15 бодова.

Литература за пријемни (наведена и новија издања):
- Група аутора (2011). Социологија, за III разред средњих стручних школа и IV разред гимназије. Београд: Завод за уџбенике.
- Милојевић Апостоловић, Биљана (2012). Психологија, уџбеник за 2. разред гимназије и 2. и 3. разред средњих стручних школа. Београд: Нови логос.

Пријемни испит траје 45 минута.

 

Врх стране