Социјални рад

- СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Социјални рад

Пријемни испит  ОАС Социјални рад

Полажу се два теста - тест опште информисаности и тест знања. Кандидат бира да ли ће полагати тест знања из социологије или из психологије. Тест знања носи 45, а тест опште информисаности 15 бодова.

Литература за пријемни  (наведена и новија издања):

- Grupa autora (2011). Sociologija, za III razred srednjih stručnih škola i IV razred gimnazije. Beograd: Zavod za udžbenike.
- Milojević Apostolović, Biljana (2012). Psihologija, udžbenik za 2. razred gimnazije i 2. i 3. razred srednjih stručnih škola. Beograd: Novi logos.

Пријемни испит траје 60 минута.

 

Врх стране