Листе пријављених кандидата

Енглески језик и књижевност - Обавештење
Филозофија
Немачки језик и књижевност
Мађарски језик и књижевност
Историја
Компаративна књижевност са теоријом књижевности
Педагогија - Обавештење
Психологија - Обавештење
Журналистика
Француски језик и књижевност са другим романским језиком и културом
Румунски језик и књижевност
Русински језик и књижевност
Руски језик и књижевност
Словачки језик и књижевност
Социологија
Српска књижевност и језик
Српска филологија: Српски језик и књижевност
Српска филологија у контакту са словачком/мађарском филологијом
Социјални рад
Енглески језик и књижевност са другом страном филологијом - Обавештење
Културологија
Комуникологија и односи са јавношћу

Молимо вас да евентуалне приговоре на тачност матичних података, тачност унетих бодова из средње школе и допунских програма (жеље) пријавите референтима у Студентској служби пре полагања пријемног испита.

 

Врх стране