Процедура спровођења конкурса

ПРОЦЕДУРА СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА, ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА И УПИСА ШК. 2020/21. ГОДИНЕ

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Први уписни рок

 Пријава кандидата

24, 25. и 26. јун

 Пријемни испити

30. јун, 1. и 2. јул

 Прелиминарна ранг листа

3. јул

 Приговор кандидата на прелиминарну ранг листу

6. јул

 Коначна ранг листа

7. јул

 Упис кандидата

Од 8. до 17. јула

 

ПРИЈАВА НА КОНКУРС

 • Кандидати добијају бесплатно Конкурсне листове за пријаву на Конкурс, делиће их студенти волонтери у терминима предвиђеним за пријаву на Конкурс.
 • Документацију за пријаву, кандидати ће попуњавати на предвиђеним местима испред зграде Факултета. Приликом попуњавања документације кандидати ће имати помоћ студената волонтера!
 • Пријава на Конкурс, односно предаја документације вршиће се на шалтерима Студентске службе 24, 25. и 26. јуна од 8 до 14 часова.
 • Кандидати морају пре уласка у зграду и доласка на шалтер имати попуњен пријавни лист (обе стране), и сложену документацију следећим редоследом: оригинал уплатница за полагање пријемног испита, фотокопије сведочанстава за 1, 2, 3. и 4. разред, фотокопија дипломе о завршеној средњој школи и очитану личну карту. Оригинале сведочанстава и дипломе држати одвојено и сложено истим редоследом као што је сложена и копија документације.
 • Када кандидат изврши пријаву, напушта зграду без задржавања.
 • Након завршене пријаве на сајту Факултета биће истакути спискови пријављених кандидата. Кандидати могу да провере тачност унетих података и уколико примете грешку, треба да о томе обавесте Студентску службу до полагања пријемног испита.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ И РЕЗУЛТАТИ

 • Пријемни испити ће се одржати према истакнутом распореду.
 • На пријемни испит у зграду улазе само кандидати, који ће на улазу показати оверен образац пријаве који су добили од Студентске службе на дан пријаве!
 • Након завршеног пријемног испита, без задржавања кандидат напушта зграду.
 • Прелиминарне ранг листе биће истакнуте на сајту факултета и на огласној табли.
 • Приговори кандидата, односно увид у тестове обављаће се према истакнутом распореду.
 • Коначне ранг листе биће истакнуте на сајту факултета и на огласној табли.

УПИС

 • Документацију за упис: индекс и ШВ обрасце, кандидат купује на измештеном шалтеру Скриптарнице (улаз са улице).
 • Индекс се купује уз претходно уплаћен износ од 750 динара на жиро рачун факултета. Приликом куповине индекса, потребно је приложити оригинал уплатницу.
 • Студенти се уписују на шалтерима Студентске службе.
 • Студенти пре доласка на шалтер морају попунити прву страну индекса са личним подацима и залепити фотографију у индекс, попунити оба ШВ обрасца и на једном залепити слику, донети оригинал диплому о завршеној средњој школи, извршити уплату за упис и рату за самофинансирајуће студенте  и донети оригинал уплатнице.
 • Документацију за упис кандидати попуњавају на предвиђеним местима испред зграде факултета (око попуњавања документације кандидатима ће помоћи студенти волонтери).
 • 8. јула Упис буџетских студената (од 8 до 14 часова)
 • 9. јула Упис буџетских студената (од 8 до 14 часова)
 • 9. јула Померање листе - спуштање црте за буџет
 • 10. и 13. јула Упис самофинансирајућих студената (од 8 до 14 часова)
 • 13. јула Објављивање слободних места на самофинансирању
 • 14. јула Прозивка самофинансирајућих студената (према распореду који ће бити објављен на сајту Факултета)
 • Упис самофинансирајућих студената са прозивке 15. јула до 13 часова
 • 15. јула оглашавање слободних места на буџету и самофинансирању за Општу прозивку.
 • 16. јула Општа прозивка (према распореду који ће бити објављен на сајту Факултета)
 • 17. јула до 13 часова Упис кандидата са Опште прозивке

У згради Факултета је обавезно ношење маски и рукавица!

Све наведене процедуре се морају поштовати како бисмо што безбедније и ефикасније спровели Конкурс, уз поштовање обавезних мера заштите и социјаног дистанцирања које су уведене због пандемије вируса COVID-19!

 

Врх стране