Први дан пријаве кандидата

Студијски програм

Пријављено

 Српска филологија: Српски језик и књижевност

9

 Српска филологија у контакту са словачком/мађарском филологијом

0

 Српска књижевност и језик

11

 Компаративна књижевност са теоријом књижевности

8

 Енглески језик и књижевност

99

 Немачки језик и књижевност

27

 Француски језик и књижевност са другим романским језиком и културом

4

 Руски језик и књижевност

10

 Мађарски језик и књижевност

7

 Словачки језик и књижевност

0

 Румунски језик и књижевност

0

 Русински језик и књижевност

0

 Историја

19

 Педагогија

40

 Психологија

157

 Социологија

16

 Филозофија

5

 Журналистика

23

 Социјални рад

45

 Енглески језик и књижевност са другом страном филологијом

9

 Културологија

4

 Комуникологија и односи са јавношћу

12

       Укупно

505

 
Врх стране