Распоред полагања

ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ ЗА УПИС У I ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

30. јуна 2020.

Студијски програм

Време пријемног испита

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Обавештење

9:00

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СА ДРУГОМ СТРАНОМ ФИЛОЛОГИЈОМ - Обавештење

Пријемни испит се полаже у два дана:
Енглески језик 30. јуна у 9.00
Француски језик 01. јула у 12.00
Руски језик 02. јула у 11.00
Немачки језик 02. јула у 10.00

ПСИХОЛОГИЈА - Обавештење

11:00

МАЂАРСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

13:00

РУМУНСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

13:00

РУСИНСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

13:00

СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

13:00

 

01. јула 2020.

Студијски програм

Време пријемног испита

ПЕДАГОГИЈА - Обавештење

9.00

КОМПАРАТИВНА КЊИЖЕВНОСТ СА ТЕОРИЈОМ КЊИЖЕВНОСТИ

10.00

СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК

10.00

КУЛТУРОЛОГИЈА

10.00

СРПСКА ФИЛОЛОГИЈА: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

12.00

СРПСКА ФИЛОЛОГИЈА У КОНТАКТУ СА СЛОВАЧКОМ И МАЂАРСКОМ ФИЛОЛОГИЈОМ

12.00

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СА ДРУГИМ РОМАНСКИМ ЈЕЗИКОМ И КУЛТУРОМ

12.00

СОЦИОЛОГИЈА

13.00

ФИЛОЗОФИЈА

13.00

 

02. јула 2020.

Студијски програм

Време пријемног испита

ЖУРНАЛИСТИКА

9.00

КОМУНИКОЛОГИЈА И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ

9.00

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

10.00

РУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

11.00

ИСТОРИЈА

13.00

СОЦИЈАЛНИ РАД

13.00

 

Врх стране