Rasporedi
   Oglasne table
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport

   

Početna > Studenti > Oglasne table >
Odbrane magistarskih teza i doktorskih disertacija

2017.
Odbrana doktorske disertacije
Natalija Šarko-Golubović - 10.04.2017. u 15:00
Katalin Ozer - 31.03.2017. u 10:00
Ivana Janjić - 17.03.2017. u 12:00
Stefan Ninković - 16.03.2017. u 12:00Arhiva
2016.
2015.
2014.

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu