Rasporedi
   Oglasne table
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport

   

Početna > Studenti > Oglasne table >
Odbrane magistarskih teza i doktorskih disertacija

2018.
Odbrana doktorske disertacije
Ivana Jakovljev - 10.12.2018. u 17:00
Milica Vojvodić - 09.11.2018. u 11:00
Jovana Trbojević - 07.11.2018. u 14:00
mr Žaklina Duvnjak Radić - 28.09.2018. u 14:00
mr Žana Pejanović - 27.09.2018. u 12:00
mr Snežana Klepić - 27.09.2018. u 11:00
mr Marica Petrović - 25.09.2018. u 11:00
mr Vesna Šilić - 24.09.2018. u 14:00
mr Dragana Vujaković Drageljević - 24.09.2018. u 12:30
mr Nikolina Kuruzović - 21.09.2018. u 10:00
mr Zlatomir Gajić - 28.08.2018. u 12:00
mr Olivera Isaković
- 15.06.2018. u 18:00
Angela Mesaroš Živkov - 05.06.2018. u 12:00
Dejana Vasin - 04.06.2018. u 12:00
Radmila Radonjić
- 31.05.2018. u 11:00
Bojana Marković - 29.05.2018. u 11:00
Nikola Tatalović - 09.05.2018. u 11:00
Stanko Vlaški - 07.05.2018. u 10:00
Snežana Kesić - 03.04.2018. u 12:00
mr Rade Damjanović - 19.03.2018. u 17:00h
Borka Malčić - 16.03.2018. u 11:00h
Aleksandar Stojadinović - 14.03.2018. u 11:00h
Albina Milanov - 20.02.2018. u 12:00h
Sonja Ivković - 9.02.2018. u 11:00h
Ivana Pajić - 26.01.2018. u 13:00h
Dušana Šarčević - 26.01.2018. u 13:00h
Jelena Sokić - 19.1.2018. u 10:00h

Odbrana magistarske teze


Arhiva
2017.
2016.
2015.
2014.

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu