Rasporedi
   Oglasne table
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport

   

Početna > Studenti > Oglasne table >
Odbrane magistarskih teza i doktorskih disertacija

2019.
Odbrana doktorske disertacije
Aleksandar Tomašević - 08.03.2019. u 12:00
Slađana Marić - 20.02.2019. u 13:00

Odbrana magistarske teze

Biljana Đurović - 07.02.2019. u 16:00


Arhiva
2018.
2017.
2016.
2015.
2014.

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu