Rasporedi
   Oglasne table
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport

   

Početna > Studenti > Oglasne table >


Radni kalendar za školsku 2018/2019. (pdf)

Radni kalendar za školsku 2017/2018. (pdf)

 

Ispitni rokovi, termini prijavljivanja i održavanja ispita
u školskoj 2017/18. godini

Redovni ispitni rokovi

Ispitni rok
Prijava
Ispiti
 

Januarski

od 22.01. do 24.01.

od 29.01. do 06.02.

 

Februarski

od 07.02. do 08.02.

od 12.02. do 21.02.

 

Aprilski

od 30.03. do 03.04.

od 10.04. do 15.04.

 

Junski

od 24.05. do 29.05.

od 04.06. do 19.06.

 

Septembarski

od 27.08. do 29.08.

od 01.09. do 09.09.

 

Oktobarski

od 10.09. do 13.09.

od 19.09. do 26.09.

Vanredni ispitni rokovi za sve studente

Ispitni rok
Prijava
Ispiti
 

Novembarski

od 19.10. do 25.10.

od 30.10. do 05.11. (ispiti u terminima za konsultacije ili vikendom)

 

Decembarski

od 04.12. do 06.12.

 od 11.12. do 17.12 (održavanje ispita u terminima za konsultacije ili vikendom)

 

Martovski

od 05.03. do 07.03.

od 12.03. do 18.03. (održavanje ispita u terminima za konsultacije ili vikendom)

 

Majski

od 07.05. do 09.05.

od 14.05. do 20.05. (održavanje ispita u terminima za konsultacije ili vikendom)

- Overa zimskog semsetra je 22. februara 2018. godine
- Overa letnjeg semestra je 1. juna 2018. godine

- Studentska evaluacija za zimski semestar održaće se od 22. do 24. januara 2018. godine
- Studentska evaluacija za letnji semestar održaće se od 24. do 29. maja 2018. godine

 


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu