Rasporedi
   Oglasne table
  Anglistika
  Filozofija
  Germanistika
  Hungarologija
  Istorija
  Komparativna
  Žurnalistika
  Pedagogija
  Psihologija
  Romanistika
  Rumunistika
  Rusinistika
  Slavistika
  Slovakistika
  Sociologija
  Srpska filologija
  Srpski u kontaktu
  Srpska književnost
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport

   

Početna > Studenti > Oglasne table >
Pedagogija

Obaveštenje - Odbrane radova
(06.07.2017.)

ZAVRŠNI RAD
Dana 7.07.2017. godine u 17,00 časova na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu studentkinja osnovnih studija pedagogije  IVANA BOTIĆ (PG 8/09) brani Završni rad pod naslovom "Primenljivost Montesori sistema u vaspitanju i obrazovanju za 21. vek" pred komisijom u sastavu:  dr Stanislava Marić Jurišin (predsednik komisije), dr Stefan Ninković (član komisije) i prof. dr Jasmina Klemenović (mentor).

DIPLOMSKI RAD
Dana 7.07.2017. godine u 17,30 časova na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu studentkinja pedagogije  SOFIJA JOVANOVIĆ (231/98) brani Diplomski rad pod naslovom "Ispitivanje shvatanja roditelja o spremnosti dece za polazak u školu)" pred komisijom u sastavu:  dr Stanislava Marić Jurišin (predsednik komisije), dr Stefan Ninković (član komisije) i prof. dr Jasmina Klemenović (mentor).

Obaveštenje - Odbrane radova
(04.07.2017.)

* Odbrana završnog rada na temu "Perspektive alternativnog obrazovanja u Srbiji", kandidatkinje Šegrt Jelene (080010/2013) biće održana dana 10.07.2017. u 11.15h, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu,  kab. 133,

pred Komisijom u sastavu: prof. dr Radovan Grandić (predsednik), prof. dr Jovana Milutinović (mentor) i dr Milena Letić, asist. (član).

* U četvrtak, 13.07, u 10h, kab. 100/I, MAJA VASIN, brani završni rad sa temom:
"Ekološka svest, faktori i dimenzije razvoja"

Komisija:
1. dr Milica Andevski, mentor.
2. dr Marijana Kosanović, predsednik komisije
3. Borka Malčić, član

* U ponedeljak, 10.07. 2017. u 11.00, kab. 143 TRIVANOVIĆ MARIJA brani završni rad sa temom: 'Vaspitni stil roditelja kao faktor samostalnosti deteta'

Komisija:
1. dr Radovan Grandić, mentor
2. dr Jovana Milutinović, predsednik komisije
3. dr Milena Letić, član

* U ponedeljak, 10.07. 2017. u 11.30, kab. 143 KOLAR ANITA brani završni rad sa temom:
'Verska nastava u funkciji osnaživanja hrišćanskih vrednosti u porodici'

Komisija:
1. dr Radovan Grandić, mentor
2. dr Jovana Milutinović, predsednik komisije
3. dr Milena Letić, član

Obaveštenje - Odbrane radova
(27.06.2017.)

Kandidatkinja Marina Mrđić, 080067/2012, brani ZAVRŠNI rad na temu: ULOGA NEVERBALNE KOMUNIKACIJE U RAZREDU, u  petak, 7.07. u 11h, kab. 100/I

Komisija:  prof. dr Marijana Kosanović
                master Borka Malčić
                dr Milica Andevski- mentor

Obaveštenje - Odbrane radova
(20.06.2017.)

Odbrana završnog rada na temu "Montesori metod u osnovnoj školi", kandidatkinje Tosunović Ivane (080058/2013) biće održana dana 26.06.2017. u 13.30 sati, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu,  kab. 133,
pred Komisijom u sastavu: prof. dr Slađana Zuković (predsednik), prof. dr Jovana Milutinović (mentor) i msr Senka Slijepčević, asist. (član).

Odbrana završnog rada na temu "Podsticanje dečjeg stvaralaštva u muzeju", kandidatkinje Berak Jelene (080038/2013) biće održana dana 26.06.2017. u 14.00 sati, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu,  kab. 133,
pred Komisijom u sastavu: prof. dr Slađana Zuković (predsednik), prof. dr Jovana Milutinović (mentor) i msr Senka Slijepčević, asist. (član).

Odbrana završnog rada 26.06.2017. u 14.30h,kabinet 142
Katarina Petrović: Mišljenje učenika o radu školskog pedagoga.
Komisija: Prof. dr Jovana Milutinović, Prof. dr. Slađana Zuković i MA Senka Slijepčević.

Obaveštenje - Odbrane radova
(26.04.2017.)

MASTER RAD
Dana 3. 05. 2017. godine u 14 časova na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu studentkinja Olivera Gagić (310015/14) brani Master rad pod naslovom Uloga vaspitača u rešavanju konflikata među decom predškolskog uzrasta pred komisijom u sastavu: prof. dr Slađana Zuković (predsednik komisije), dr Stanislava Marić Jurišin (član komisije) i prof. dr Jasmina Klemenović (mentor).

ZAVRŠNI RAD
Dana 3. 05. 2017. godine u 14,40 časova na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu studentkinja osnovnih studija pedagogije  Milijana Milovanović brani Završni rad pod naslovom Pedagoški značaj dečijih igračaka u vrtiću pred komisijom u sastavu: prof. dr Slađana Zuković (predsednik komisije), dr Stanislava Marić Jurišin (član komisije) i prof. dr Jasmina Klemenović (mentor).

Obaveštenje - Odbrana završnog rada
(05.04.2017.)

Odbrana završnog rada na temu "Pedagogija Marije Montessori", kandidatkinje Sintie Guljaš (080042/2012) biće održana dana 12.04.2017. u 9.30 sati, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu,  kab. 133.

Komisija u sastavu:
prof. dr Slađana Zuković (predsednik),
prof. dr Jovana Milutinović (mentor)
asist. dr Milena Letić (član).

Odbrana master rada na temu "Saradnja muzeja i škole", kandidatkinje Jasmine Mušović (31000/2015) biće održana dana 12.04.2017. u 10.00 sati, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu,  kab. 133.

Komisija u sastavu:
prof. dr Slađana Zuković (predsednik),
prof. dr Jovana Milutinović (mentor)
asist. dr Milena Letić (član).


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu