Rasporedi
   Oglasne table
  Anglistika
  Filozofija
  Germanistika
  Hungarologija
  Istorija
  Komparativna
  Žurnalistika
  Pedagogija
  Psihologija
  Romanistika
  Rumunistika
  Rusinistika
  Slavistika
  Slovakistika
  Sociologija
  Srpska filologija
  Srpski u kontaktu
  Srpska književnost
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport

   

Početna > Studenti > Oglasne table >
Pedagogija

Obaveštenje - Odbrana rada
(20.09.2017.)

Kandidatkinja Nikolina Gačević, brani Završni rad sa temom: Kvalitetna komunikacija nastavnika i učenika kao osnova uspešnog vaspitno-obrazovnog rada, u utorak, 26.09 u 13h, kab. 100/I,

pred komisijom:
dr Olivera Gajić
dr Marijana Kosanović
dr Milica Andevski, mentor

Obaveštenje - Odbrana rada
(19.09.2017.)

Kandidatkinja: Kristina Purković
Tema: Inkluzivni model škole-šta je tu novo?
Odbrana je zakazana za 28.09.2017. u 12h u kabinetu 142

Komisija:
prof. dr Jovana Milutinović-predsednik
MA Nataša Tančić-član
prof. dr Svetlana Kostović-mentor

Obaveštenje - Odbrana završnog rada na DAS Pedagogija
(19.09.2017.)

Studentkinja Nikolina Majstorivić brani Završni rad 26.09.2017. u 12 č., kab.144. na temu rada:
Karijerni razvoj iz perspektive roditeljskih preferencija budućeg zanimanja njihove dece
Članice Komisije su: dr Milica Andevski, predsednica, MA Borka Malčić, članica, dr Marijana Kosanović, mentorka.

Obaveštenje - Odbrane radova
(19.09.2017.)

1. MIRA DULIC 080067/13
Tema PORODIČNA SREDINA I RAZVOJ LIČNOSTI
Odbrana je zakazana 22.9.2017. u 12.00 časova u kabinetu 143.
KOMISIJA
Prof. dr Jovana Milutinović, predsednik
dr Milena Letić, član
Prof. dr Radovan Grandić, mentor

2. ALEKSANDRA PAVLOVIĆ 080070/13
Tema ODNOS RODITELJA PREMA DECI U ZAVISNOSTI OD REDOSLEDA RODJENJA
Odbrana je zakazana 22.9.2017. u 12.30 časova u kabinetu 143.
KOMISIJA
Prof. dr Jovana Milutinović, predsednik
dr Milena Letic, član
Prof. dr Radovan Grandić, mentor

3. ALEKSANDRA MIDIĆ 8/10
Tema PEDAGOŠKI ASPEKTI MODERNOG PLESA
Odbrana je zakazana 22.9.2017. u 13.00 časova u kabinetu 143.
KOMISIJA
Prof. dr Jovana Milutinović, predsednik
dr Milena Letić, član
Prof. dr Radovan Grandić, mentor

4. SLAVICA CUPARA 140/91
Tema DECA U SVETU INTERNETA - KONTROLA RODITELJA
Odbrana je zakazana 22.9.2017. u 13.30 časova u kabinetu 143.
KOMISIJA
Prof. dr Jovana Milutinović, predsednik
dr Milena Letić, član
Prof. dr Radovan Grandić, mentor

Obaveštenje - Odbrane radova
(13.09.2017.)

1. Marina Vujasinović,  Uloga interneta i društvenih mreža u obrazovanju,  sreda 20. 09.2017.  13h,    kab. 100/I
2. Koviljka Jovanović,  Funkcija nastavnika razredne nastave u formiranju ekološke svesti
učenika, sreda, 20.09.  14h, kab. 100/I
3. Divna Kovačević, Medijske kompetencije školskih pedagoga, sreda, 20.09, 15h, kab. 100/I.

Komisija kod sve tri kandidatkinje je:
                            dr  Olivera Gajić
                            dr  Biljana Lungulov
                            dr  Milica   Andevski,   mentor            

Obaveštenje - Odbrane radova
(13.09.2017.)

Studentkinja Isidora Tasić, 080024/2012. brani Završni rad u ponedeljak, 18.09.2017. u 10,30 č., kab.144. Tema rada je: KONCEPTUALIZACIJA RESOCIJALIZACIJE ZATVORENIKA U SAVREMENIM PRISTUPIMA PENOLOŠKE ANDRAGOGIJE

Članice Komisije su: dr Milica Andevski, predsednica, MA Borka Malčić, članica, dr Marijana Kosanović, mentorka.

Obaveštenje - Odbrane radova
(11.09.2017.)

1. Odbrana je zakazana za 14. septembar 2017. godine sa početkom u 13 časova kandidat u kabinetu 143.
Svetlana Nikolić 080009/13
Tema SARADNJA PORODICE I ŠKOLE U PREVENCIJI NEPRAVILNOG DRŽANJA TELA DECE

KOMISIJA
Prof. dr Jovana Milutinović, predsednik
dr Milena Letić, član
Prof. dr Radovan Grandić, mentor

2. Odbrana je zakazana za 14. septembar 2017. godine sa početkom u 13,20. i kabinetu 143.
Nina Nikolić 080016/13
Tema PODRŠKA RODITELJSTVU - IZAZOVI I MOGUĆNOSTI

KOMISIJA
Prof dr Jovana Milutinović, predsednik
dr Milena Letić, član
Prof. dr Radovan Grandić, mentor

3. Odbrana je zakazana za 14. septembar 2017. godine sa početkom u 13,40 u kabinetu 143.
Djuradj Barać 080001/13
Tema ODNOS MLADIH PREMA NARKOMANIJI

KOMISIJA
Prof. dr Jovana Milutinovic, predsednik
dr Milena Letic, clan
Prof. dr Radovan Grandic, mentor

Obaveštenje - Odbrane radova
(11.09.2017.)

Odbrana završnog rada će biti održana 15.09.2017. u 12.00, kab. 142.
Kandidat: Ivana Lazić
Tema: Uticaj porodičnih uslova na školski uspeh učenika
Komisija: prof. dr Slađana Zuković, prof. dr Jovana Milutinović, dr Milena Letić

Obaveštenje - Odbrane radova
(06.09.2017.)

Kandidat: Nataša Kolesar

Završni rad na OAS Pedagogija

Tema: "Uzroci (dis)kontinuiteta školskog uspeha učenika pri prelasku
iz razredne u predmetnu nastavu"

Komisija:
Dr Milica Andevski, predsednik
Dr Biljana Lungulov, član
dr Olivera Gajić, mentor

Datum, vreme i mesto odbrane: sreda 13.09.2017. u 12,00 sati u kab. 134

Studentkinja Nikolina Stevanović treba da brani svoj ZAVRŠNI RAD sa temom : ULOGA PORODICE U RAZVIJANJU EKOLOŠKE SVESTI DECE, pred Komisijom: dr Olivera Gajić, dr Biljana Lungulov, dr Milica Andevski - mentor, u sredu, 13. 09 u 11h, kab. 100/I.

Obaveštenje - Odbrane radova
(06.07.2017.)

ZAVRŠNI RAD
Dana 7.07.2017. godine u 17,00 časova na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu studentkinja osnovnih studija pedagogije  IVANA BOTIĆ (PG 8/09) brani Završni rad pod naslovom "Primenljivost Montesori sistema u vaspitanju i obrazovanju za 21. vek" pred komisijom u sastavu:  dr Stanislava Marić Jurišin (predsednik komisije), dr Stefan Ninković (član komisije) i prof. dr Jasmina Klemenović (mentor).

DIPLOMSKI RAD
Dana 7.07.2017. godine u 17,30 časova na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu studentkinja pedagogije  SOFIJA JOVANOVIĆ (231/98) brani Diplomski rad pod naslovom "Ispitivanje shvatanja roditelja o spremnosti dece za polazak u školu)" pred komisijom u sastavu:  dr Stanislava Marić Jurišin (predsednik komisije), dr Stefan Ninković (član komisije) i prof. dr Jasmina Klemenović (mentor).

Obaveštenje - Odbrane radova
(04.07.2017.)

* Odbrana završnog rada na temu "Perspektive alternativnog obrazovanja u Srbiji", kandidatkinje Šegrt Jelene (080010/2013) biće održana dana 10.07.2017. u 11.15h, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu,  kab. 133,

pred Komisijom u sastavu: prof. dr Radovan Grandić (predsednik), prof. dr Jovana Milutinović (mentor) i dr Milena Letić, asist. (član).

* U četvrtak, 13.07, u 10h, kab. 100/I, MAJA VASIN, brani završni rad sa temom:
"Ekološka svest, faktori i dimenzije razvoja"

Komisija:
1. dr Milica Andevski, mentor.
2. dr Marijana Kosanović, predsednik komisije
3. Borka Malčić, član

* U ponedeljak, 10.07. 2017. u 11.00, kab. 143 TRIVANOVIĆ MARIJA brani završni rad sa temom: 'Vaspitni stil roditelja kao faktor samostalnosti deteta'

Komisija:
1. dr Radovan Grandić, mentor
2. dr Jovana Milutinović, predsednik komisije
3. dr Milena Letić, član

* U ponedeljak, 10.07. 2017. u 11.30, kab. 143 KOLAR ANITA brani završni rad sa temom:
'Verska nastava u funkciji osnaživanja hrišćanskih vrednosti u porodici'

Komisija:
1. dr Radovan Grandić, mentor
2. dr Jovana Milutinović, predsednik komisije
3. dr Milena Letić, član

Obaveštenje - Odbrane radova
(27.06.2017.)

Kandidatkinja Marina Mrđić, 080067/2012, brani ZAVRŠNI rad na temu: ULOGA NEVERBALNE KOMUNIKACIJE U RAZREDU, u  petak, 7.07. u 11h, kab. 100/I

Komisija:  prof. dr Marijana Kosanović
                master Borka Malčić
                dr Milica Andevski- mentor

Obaveštenje - Odbrane radova
(20.06.2017.)

Odbrana završnog rada na temu "Montesori metod u osnovnoj školi", kandidatkinje Tosunović Ivane (080058/2013) biće održana dana 26.06.2017. u 13.30 sati, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu,  kab. 133,
pred Komisijom u sastavu: prof. dr Slađana Zuković (predsednik), prof. dr Jovana Milutinović (mentor) i msr Senka Slijepčević, asist. (član).

Odbrana završnog rada na temu "Podsticanje dečjeg stvaralaštva u muzeju", kandidatkinje Berak Jelene (080038/2013) biće održana dana 26.06.2017. u 14.00 sati, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu,  kab. 133,
pred Komisijom u sastavu: prof. dr Slađana Zuković (predsednik), prof. dr Jovana Milutinović (mentor) i msr Senka Slijepčević, asist. (član).

Odbrana završnog rada 26.06.2017. u 14.30h,kabinet 142
Katarina Petrović: Mišljenje učenika o radu školskog pedagoga.
Komisija: Prof. dr Jovana Milutinović, Prof. dr. Slađana Zuković i MA Senka Slijepčević.

Obaveštenje - Odbrane radova
(26.04.2017.)

MASTER RAD
Dana 3. 05. 2017. godine u 14 časova na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu studentkinja Olivera Gagić (310015/14) brani Master rad pod naslovom Uloga vaspitača u rešavanju konflikata među decom predškolskog uzrasta pred komisijom u sastavu: prof. dr Slađana Zuković (predsednik komisije), dr Stanislava Marić Jurišin (član komisije) i prof. dr Jasmina Klemenović (mentor).

ZAVRŠNI RAD
Dana 3. 05. 2017. godine u 14,40 časova na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu studentkinja osnovnih studija pedagogije  Milijana Milovanović brani Završni rad pod naslovom Pedagoški značaj dečijih igračaka u vrtiću pred komisijom u sastavu: prof. dr Slađana Zuković (predsednik komisije), dr Stanislava Marić Jurišin (član komisije) i prof. dr Jasmina Klemenović (mentor).

Obaveštenje - Odbrana završnog rada
(05.04.2017.)

Odbrana završnog rada na temu "Pedagogija Marije Montessori", kandidatkinje Sintie Guljaš (080042/2012) biće održana dana 12.04.2017. u 9.30 sati, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu,  kab. 133.

Komisija u sastavu:
prof. dr Slađana Zuković (predsednik),
prof. dr Jovana Milutinović (mentor)
asist. dr Milena Letić (član).

Odbrana master rada na temu "Saradnja muzeja i škole", kandidatkinje Jasmine Mušović (31000/2015) biće održana dana 12.04.2017. u 10.00 sati, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu,  kab. 133.

Komisija u sastavu:
prof. dr Slađana Zuković (predsednik),
prof. dr Jovana Milutinović (mentor)
asist. dr Milena Letić (član).


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu