Rasporedi
   Oglasne table
  Anglistika
  Filozofija
  Germanistika
  Hungarologija
  Istorija
  Komparativna
  Žurnalistika
  Pedagogija
  Psihologija
  Romanistika
  Rumunistika
  Rusinistika
  Slavistika
  Slovakistika
  Sociologija
  Srpska filologija
  Srpski u kontaktu
  Srpska književnost
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport

   

Početna > Studenti > Oglasne table >
Pedagogija

Obaveštenje - Odbrana završnog rada
(23.03.2017.)

Kandidat: Ana Andrić
Tema: Sportsko-rekreativna interesovanja učenika srednje škole 

Mentor: prof. dr Jelena Đermanov
Komisija: prof. dr Svetlana Kostović
            Senka Slijepčević

Odbrana završnog rada biće održana 30. marta 2017. godine u 15h, u kabinetu 144.
Tema je odobrena 21.09.2016. godine, a rad je prihvaćen 15.03.2017. godine   

Obaveštenje - Odbrana završnog rada
(21.02.2017.)


Kandidat: Jelena Fratrić
Tema: "Značaj zaštite životne sredine kod učenika"

Komisija:
Milica Andevski - mentor
Olivera Gajić  -   član
Biljana Lungulov  -  član

Odbrana završnog rada će biti održana u UTORAK,   28. 02   u  15h,  kab. 100/I.

Obaveštenje - Odbrana završnog rada
(14.02.2017.)


Odbrana završnog rada Sandre Ivanić 080045/12 pod naslovom Vaspitni značaj domskog smeštaja dece sa posebnim potrebama
pred komisijom prof. dr Radovan Grandić, prof. dr Jovana Milutinović, dr Milena Letić obaviće se 23. 02. 2017. u kabinetu br. 143 sa početkom u 14 časova.

Obaveštenje - Odbrana završnog rada
(07.02.2017.)


Odbrana završnog rada na temu "Socijalno-pedagoški aspekti neprilagođenog ponašanja mladih (narkomanija i zloupotreba psihoaktivnih supstanci)",

kandidatkinje Tatjane Jojkić (080029/2012) biće održana dana 13.02.2017. u 15.00 sati, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu,  kab. 134,

pred Komisijom u sastavu: prof. dr Milica Andevski (predsednik), prof. dr Olivera Gajić (mentor) i asist. dr Biljana Lungulov (član).

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu