Rasporedi
   Oglasne table
  Anglistika
  Filozofija
  Germanistika
  Hungarologija
  Istorija
  Komparativna
  Žurnalistika
  Pedagogija
  Psihologija
  Romanistika
  Rumunistika
  Rusinistika
  Slavistika
  Slovakistika
  Sociologija
  Srpska filologija
  Srpski u kontaktu
  Srpska književnost
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport

   

Početna > Studenti > Oglasne table >
Pedagogija

Obaveštenje - Odbrane radova
(26.04.2017.)

MASTER RAD
Dana 3. 05. 2017. godine u 14 časova na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu studentkinja Olivera Gagić (310015/14) brani Master rad pod naslovom Uloga vaspitača u rešavanju konflikata među decom predškolskog uzrasta pred komisijom u sastavu: prof. dr Slađana Zuković (predsednik komisije), dr Stanislava Marić Jurišin (član komisije) i prof. dr Jasmina Klemenović (mentor).

ZAVRŠNI RAD
Dana 3. 05. 2017. godine u 14,40 časova na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu studentkinja osnovnih studija pedagogije  Milijana Milovanović brani Završni rad pod naslovom Pedagoški značaj dečijih igračaka u vrtiću pred komisijom u sastavu: prof. dr Slađana Zuković (predsednik komisije), dr Stanislava Marić Jurišin (član komisije) i prof. dr Jasmina Klemenović (mentor).

Obaveštenje - Odbrana završnog rada
(05.04.2017.)

Odbrana završnog rada na temu "Pedagogija Marije Montessori", kandidatkinje Sintie Guljaš (080042/2012) biće održana dana 12.04.2017. u 9.30 sati, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu,  kab. 133.

Komisija u sastavu:
prof. dr Slađana Zuković (predsednik),
prof. dr Jovana Milutinović (mentor)
asist. dr Milena Letić (član).

Odbrana master rada na temu "Saradnja muzeja i škole", kandidatkinje Jasmine Mušović (31000/2015) biće održana dana 12.04.2017. u 10.00 sati, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu,  kab. 133.

Komisija u sastavu:
prof. dr Slađana Zuković (predsednik),
prof. dr Jovana Milutinović (mentor)
asist. dr Milena Letić (član).


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu