Rasporedi
   Oglasne table
  Anglistika
  Filozofija
  Germanistika
  Hungarologija
  Istorija
  Komparativna
  Žurnalistika
  Pedagogija
  Psihologija
  Romanistika
  Rumunistika
  Rusinistika
  Slavistika
  Slovakistika
  Sociologija
  Srpska filologija
  Srpski u kontaktu
  Srpska književnost
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport

   

Početna > Studenti > Oglasne table >
Pedagogija

Obaveštenje - Odbrana radova
(14.02.2018.)

Kandidatkinja Dragana Aničić, student Pedagogije

brani završni rad sa temom: Priroda komunikacije u interakciji između nastavnika i učenika
19.02 u 15h,   kab. 100/I

Komisija:
dr Olivera Gajić, redovni profesor, predsednik komisije
dr Biljana Lungulov, docent, član
dr Milica Andevski, redovni profesor, mentor

Obaveštenje - Odbrana radova
(15.12.2017.)

Kandidatkinja Aleksandra Vlaškalić, brani završni rad sa temom Uloga multimedija u obrazovanju mladih,

u sredu, 20. 12. 2017 u 13h, kab. 100/I

pred komisijom: dr Olivera Gajić
dr Biljana Lungulov
dr Milica Andevski - mentor.

Obaveštenje - Odbrana radova
(16.11.2017.)

Odbrana završnog rada na temu "Montesori metod u razrednoj nastavi", kandidatkinje Nede Filipović biće održana dana 22.11.2017. u 13 časova, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu,  kab. 133, pred Komisijom u sastavu: prof. dr Slađana Zuković (predsednik), prof. dr Jovana Milutinović (mentor) i asist. Senka Slijepčević (član).

Obaveštenje - Odbrana radova
(06.11.2017.)

Tatjana Milovanović, brani svoj master rad pod naslovom "Odlike nenasilne komunikacije u razredu", 9. 11.  u  10h, kab. 100/I, pred komisijom:
                             dr  Olivera Gajić
                             dr  Biljana Lungulov
                             dr  Milica Andevski - mentor

Kandidatkinja: Aleksandra Stupar
Tema: "Prava deteta u pedagoškoj periodici"
Komisija: prof. dr Milica Andevski, predsednik, dr Biljana Lungulov,
član, prof. dr Olivera Gajić, mentor.
Datum i mesto odbrane: Četvrtak, 09.11.2017. u 10:15 sati u kabinetu 134/I.

Obaveštenje - Odbrana radova
(03.10.2017.)

Laura Kalmar, brani završni rad sa temom: Značaj održivog razvoja i Agende 21 u razvoju ekološkog obrazovanja, u ponedeljak, 9.10.2017. u 14.30h kab. 100/I

Komisija:
dr O. Gajić
dr B. Lungulov
dr M. Andevski - mentor

Mirjana Paunić, brani završni rad sa temom: Globalozacijski aspekti eko-pedagoške misli
u ponedeljak, 9.10.2017. u 15h kab. 100/I

Komisija:
dr O. Gajić
dr B. Lungulov
dr M. Andevski - mentor

Obaveštenje - Odbrana radova
(02.10.2017.)

1. Mija Petojević PG 12/11
FIZIČKO VASPITANJE I DEFORMITETI KIČMENOG STUBA KOD DECE OSNOVNOŠKOLSKOG UZRASTA
Odbrana je zakazana za četvrtak 05. 10. 2017. od 15.00 časova u kabinetu 143.

2. Adriana Ladišić PG 59/10
VASPITNI ZNAČAJ SPORTSKO-REKREATIVNIH AKTIVNOSTI U FUNKCIJI RAZVOJA LIČNOSTI UČENIKA
Odbrana je zakazana za četvrtak 05. 10. 2017. od 15.20 časova u kabinetu 143.

3. Danica Panić PG 51/11
MAS MEDIJI I MLADI
Odbrana je zakazana za četvrtak 05. 10. 2017. od 15.40 časova u kabinetu 143.

4. Jovana Petrović PG 3/11
LIKOVNA UMETNOST U FUNKCIJI ESTETSKOG VASPITANJA DECE
Odbrana je zakazana za četvrtak 05. 10. 2017. od 16.00 časova u kabinetu 143.

5. Marijana Todorović 080040/12
VASPITNI STILOVI RODITELJA I USPEH UČENIKA U ŠKOLI
Odbrana je zakazana za četvrtak 05. 10. 2017. od 16.20 časova u kabinetu 143.

6. Dijana Pap PG 48/08
NASILJE MEDJU VRŠNJACIMA
Odbrana je zakazana za četvrtak 05. 10. 2017. od 16.40 časova u kabinetu 143.

7. Željka Pušonja PG 76/08
DOPRINOS SPORTSKIH AKTIVNOSTI SOCIJALIZACIJI DECE I MLADIH
Odbrana je zakazana za četvrtak 05. 10. 2017. od 17.00 časova u kabinetu 143.

8. Dragana Spajić PG 61/08
RAD UČENIČKOG PARLAMENTA I DELATNOST PEDAGOGA
Odbrana je zakazana za četvrtak 05. 10. 2017. od 17.20 časova u kabinetu 143.

Za sve kandidate KOMISIJA u sastavu:
1. Prof. dr Radovan Grandić, mentor
2. Prof. dr Jovana Milutinović, član, predsednik komisije
3. Dr Milena Letić, član

Odbrana završnog rada na temu "Pedagoške radionice u muzeju", kandidatkinje Milice Josimović biće održana dana 4.10.2017. u 13.30 sati, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, kab. 133, pred Komisijom u sastavu: prof. dr Slađana Zuković (predsednik), prof. dr Jovana Milutinović (mentor) i asist. dr Milena Letić (član).

Kandidat: Stojadinović Dušica
Odbrana je zakazana: 04.10.2017. u 13.00, kab. 142.
Tema: Pozitivna disciplina u porodičnom vaspitanju
Komisija: Slađana Zuković, Jovana Milutinović, Senka Slijepčević

 


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu