Rasporedi
   Oglasne table
  Anglistika
  Filozofija
  Germanistika
  Hungarologija
  Istorija
  Komparativna
  Žurnalistika
  Pedagogija
  Psihologija
  Romanistika
  Rumunistika
  Rusinistika
  Slavistika
  Slovakistika
  Sociologija
  Srpska filologija
  Srpski u kontaktu
  Srpska književnost
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport

   

Početna > Studenti > Oglasne table >
Srpska književnost

Obaveštenje za studente
(30.08.2018.)

Radovi za kurseve kod prof. Ljiljane Pešikan-Ljuštanović mogu se predati profesorki 01.09. od 12 do 13 časova u kabinetu.
Ranije radove možete ostaviti na portirnici, jasno obeležene imenom profesorke.

Obaveštenje za master studente
(11.09.2017.)

OBAVEŠTENJE ZA SVE STUDENTE KOJI ĆE MASTER STUDIJE NA ODSEKU ZA SRPSKU KNJIŽEVNOST UPISATI ŠKOLSKE 2017/2018. GODINE

Obaveštenje za master studente
(29.05.2017.)

Materijali za kurseve Žanrovi narodne književnosti 1 i 2

Klasifikacija usmene književnosti
Obredne i običajne usmene lirske pesme
Odlike usmene lirike sažetak
Pitanja za Žanrove 1
Pitanja za Žanrove 2
Opšte odlike usmene proze za žanrove narodne književnosti
Bajka odlike žanra za nastavnike
Žanrovi narodne književnosti lirske pesme po vrstama
Žanrovi narodne književnosti 2 - balade i romanse
Epska pesma kao žanr
Žanrovi narodne književnosti 2 - podela epskih pesama prema sadržini i dužini stiha
Žanrovi narodne književnosti 2 - pošljednje vrijeme
Žanrovi narodne književnosti 2 - Smrt despota Vuka
Žanrovi narodne književnosti 2 - Banović Strahinja
Žanrovi narodne književnosti 2 - Filip Višnjić

 

Obaveštenje o polaganju kursa Žanrovi narodne književnosti za stare studente
Obredne i običajne pesme

NOVA PRAVILA pisanja rada za kurseve Predstave o ženi i Srpska drama 20 veka

Obaveštenje - PROGRAM KURSEVA NA MASTER STUDIJAMA U ŠKOLSKOJ 2016/2017. GODINI
(20.09.2016.)

 1. Esej i kritika u srpskoj književnosti 20. Veka
 2. Uvod u naučni rad
 3. Nove književne teorije

IZ OVOG BLOKA STUDENTI BIRAJU JEDAN PREDMET

 1. Nove nastavne metodologije
 2. Teorija umetnosti kod Srba: 1848-1914
 3. Erotsko i smehovno u narodnoj poeziji
 4. Neoavangardne i eksperimentalne tendencije u srpskoj književnosti 20.veka
 5. Poezija i poetika Milana Dedinca/Dušana Matića
 6. Srpski književni časopisi 20. veka
 7. Uporedno proučavanje južnoslovenskih književnosti
 8. Refleksi usmene književnosti u delu Stevana Sremca
 9. Autobiografije, memoari i dnevnici u srpskoj književnosti 19. i 20. veka

IZ OVOG BLOKA STUDENTI BIRAJU TRI PREDMETA

 1. Kultura, obred, poezija
 2. Metodika nastave srpskog jezika i književnosti – teorijsko aplikativni aspekt
 3. Metodika nastave književnosti i srpskog jezika – praksa 2

IZ OVOG BLOKA STUDENTI BIRAJU DVA PREDMETA

VAŽNE NAPOMENE:
NASTAVA NA MASTERU ODRŽAVA SE TOKOM ZIMSKOG SEMESTA. ČASOVI SE ODVIJAJU PETKOM U POPODNEVNIM SATIMA, SUBOTOM CEO DAN I NEDELJOM PO POTREBI.
PRISUSTVO NASTAVI JE OBAVEZNO. UKOLIKO STUDENT BUDE IMAO VIŠE OD DOZVOLJENIH IZOSTANAKA, KURS ĆE MU SE PONIŠTITI I MORAĆE DA GA SLUŠA IDUĆE ŠKOLSKE GODINE.
KURSEVI KOJI SE ODABERU NEĆE MOĆI DA SE MENJANJU, I NEĆE BITI OMOGUĆEN PRELAZAK SA JEDNOG KURSA NA DRUGI U TOKU SEMESTRA.
SVI PROGRAMI KURSEVA NALAZE SE NA SAJTU FAKULTETA I BIĆE ISTAKNUTI NA OGLASNOJ TABLI PRI ODSEKU ZA SRPSKU KNJIŽEVNOST, DA BI STUDENTI MOGLI BLAGOVREMENO DA SE INFORMIŠU.
PRIJEM UPISANIH STUDENATA I ODABIR PREDMETA BIĆE 5. NOVEMBRA U 11 SATI.

 


 

 

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu