Rasporedi
   Oglasne table
  Anglistika
  Filozofija
  Germanistika
  Hungarologija
  Istorija
  Komparativna
  Žurnalistika
  Pedagogija
  Psihologija
  Romanistika
  Rumunistika
  Rusinistika
  Slavistika
  Slovakistika
  Sociologija
  Srpska filologija
  Srpski u kontaktu
  Srpska književnost
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport

   

Početna > Studenti > Oglasne table >
Srpska književnost

Obaveštenje za master studente
(26.12.2016.)

ZAVRŠNI ČASOVI KURSA NOVE NASTAVNE METODOLOGIJE,  KOD PROF. DR OLIVERE RADULOVIĆ,  BIĆE ODRŽANI 13. JANUARA 2017. GODINE,  U PETAK,  OD 16,30 SATI.

Obaveštenje za master studente
(20.12.2016.)

Gradivo za prvi test iz Žanrova narodne književnosti 1
Obredne i običajne pesme

Literatura za obavezni kurs kod Ljiljane Pešikan Ljuštanović:
Bajka odlike žanra za nastavnike

Opšte odlike usmene proze za žanrove narodne književnosti
Žanrovi narodne književnosti lirske pesme po vrstama

NOVA PRAVILA pisanja rada za kurseve Predstave o ženi i Srpska drama 20 veka

Žanrovi narodne književnosti 2 - Banović Strahinja
Žanrovi narodne književnosti 2 - Filip Višnjić
Žanrovi narodne književnosti 2 - Podela epskih pesama prema sadržini i dužini stiha
Žanrovi narodne književnosti 2 - Pošljednje vrijeme
Žanrovi narodne književnosti 2 - Smrt despota Vuka

Obaveštenje
(05.12.2016.)

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE NA MASTER STUDIJAMA ODSEKA ZA SRPSKU KNJIŽEVNOST:
Časove na kursu Metodika nastave - teorijsko-aplikativni aspekt,  profesorka Olivera Radulović održaće u petak,  9. decembra od 16,30 sati u seminaru za književnost (339/3).

Obaveštenje
(07.11.2016.)

U PETAK,  11. NOVEMBRA,  POŠTO JE NERADNI DAN,  PROFESORKA OLIVERA RADULOVIĆ NEĆE DRŽATI ČASOVE NA MASTERU. U TOKU KURSA BIĆE DOGOVOREN TERMIN NADOKNADE.

Obaveštenje
(31.10.2016.)

Epska pesma kao žanr (docx)

Obaveštenje - raspored predavanja na MASTER studijama za novembar, decembar i januar
(24.10.2016.)

Novembar 2016.
Decembar 2016.
Januar 2016.

Obaveštenje
(17.10.2016.)

Materijal za kurs Žanrovi narodne književnosti 2 - balada i romansa (pdf)

Obaveštenje - PROGRAM KURSEVA NA MASTER STUDIJAMA U ŠKOLSKOJ 2016/2017. GODINI
(20.09.2016.)

 1. Esej i kritika u srpskoj književnosti 20. Veka
 2. Uvod u naučni rad
 3. Nove književne teorije

IZ OVOG BLOKA STUDENTI BIRAJU JEDAN PREDMET

 1. Nove nastavne metodologije
 2. Teorija umetnosti kod Srba: 1848-1914
 3. Erotsko i smehovno u narodnoj poeziji
 4. Neoavangardne i eksperimentalne tendencije u srpskoj književnosti 20.veka
 5. Poezija i poetika Milana Dedinca/Dušana Matića
 6. Srpski književni časopisi 20. veka
 7. Uporedno proučavanje južnoslovenskih književnosti
 8. Refleksi usmene književnosti u delu Stevana Sremca
 9. Autobiografije, memoari i dnevnici u srpskoj književnosti 19. i 20. veka

IZ OVOG BLOKA STUDENTI BIRAJU TRI PREDMETA

 1. Kultura, obred, poezija
 2. Metodika nastave srpskog jezika i književnosti – teorijsko aplikativni aspekt
 3. Metodika nastave književnosti i srpskog jezika – praksa 2

IZ OVOG BLOKA STUDENTI BIRAJU DVA PREDMETA

VAŽNE NAPOMENE:
NASTAVA NA MASTERU ODRŽAVA SE TOKOM ZIMSKOG SEMESTA. ČASOVI SE ODVIJAJU PETKOM U POPODNEVNIM SATIMA, SUBOTOM CEO DAN I NEDELJOM PO POTREBI.
PRISUSTVO NASTAVI JE OBAVEZNO. UKOLIKO STUDENT BUDE IMAO VIŠE OD DOZVOLJENIH IZOSTANAKA, KURS ĆE MU SE PONIŠTITI I MORAĆE DA GA SLUŠA IDUĆE ŠKOLSKE GODINE.
KURSEVI KOJI SE ODABERU NEĆE MOĆI DA SE MENJANJU, I NEĆE BITI OMOGUĆEN PRELAZAK SA JEDNOG KURSA NA DRUGI U TOKU SEMESTRA.
SVI PROGRAMI KURSEVA NALAZE SE NA SAJTU FAKULTETA I BIĆE ISTAKNUTI NA OGLASNOJ TABLI PRI ODSEKU ZA SRPSKU KNJIŽEVNOST, DA BI STUDENTI MOGLI BLAGOVREMENO DA SE INFORMIŠU.
PRIJEM UPISANIH STUDENATA I ODABIR PREDMETA BIĆE 5. NOVEMBRA U 11 SATI.

 


 

 

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu