Rasporedi
   Oglasne table
  Anglistika
  Filozofija
  Germanistika
  Hungarologija
  Istorija
  Komparativna
  Žurnalistika
  Pedagogija
  Psihologija
  Romanistika
  Rumunistika
  Rusinistika
  Slavistika
  Slovakistika
  Sociologija
  Srpska filologija
  Srpski u kontaktu
  Srpska književnost
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport

   

Početna > Studenti > Oglasne table >
Srpska filologija: Srpski jezik i književnost

Obaveštenje
(12.09.2016.)

ANA KOVAČEVIĆ brani diplomski MASTER rad pod nazivom                              
Postojani leksički sintagmatski spojevi u nastavi srpskog kao stranog jezika: teorijsko-metodološka polazišta i pedagoške implikacije 8. jula 2016. u 11.00.

Komisija:

 1. doc. dr Jasmina Dražić, mentor
 2. doc. dr Dušanka Vujović
 3. asist. dr Bilјana Babić

Obaveštenje
(07.09.2016.)

JELENA MUNĆAN brani diplomski MASTER rad pod nazivom  Padeži sa obeležjem ablativnosti u beletrističkom i naučnom funkcionalnom stilu 14. septembra 2016. u  11.00.

Komisija:

 1. prof. dr Ivana Antonić
 2. doc. dr Nataša Kiš
 3. doc. dr Jelena Ajdžanović

Obaveštenje
(02.09.2016.)

DRAGANA TRIVAKOVIĆ brani diplomski MASTER rad pod nazivom Pozicioniranje subjekta, predikata i objekta u Ljetopisu crkovnom Andrije Zmajevića 7. septembra 2016. u 11.00.

Komisija:
1. prof. dr Slobodan Pavlović
2. prof. dr Žarko Bošnjaković
3. doc. dr Danka Urošević

RADOVAN SERATLIĆ brani diplomski MASTER rad pod nazivom Očuvanost neakcentovanih dužina u radio-dramama u prozi i u stihu 9. septembra 2016. u 12.00.

Komisija:
1. doc. dr Dejan Sredojević
2. doc. dr Isidora Bjelaković
3. doc. dr Jasmina Dražić

Obaveštenje
(30.08.2016.)

JASMINA AŠKOVIĆ brani diplomski MASTER rad pod nazivom Kolokacije lekseme vojna i rat u Kratkoj vsemirnoj istoriji Georgija Magaraševića 7. septembra 2016. u 13.00.

Komisija:
1. doc. dr Isidora Bjelaković
2. doc. dr Jasmina Dražić
3. doc. dr Dušanka Vujović

Obaveštenje
(29.08.2016.)

JELENA ŽIVANOVIĆ brani diplomski MASTER rad pod nazivom Frazeologizmi s leksemom bog 5. septembra 2016. u 13.00.

Komisija:
1. prof. dr Gordana Štrbac, mentor
2. prof. dr Gordana Štasni
3. prof. dr Milivoj Alanović

Obaveštenje
(06.07.2016.)

BORIS VUJASINOVIĆ brani diplomski MASTER rad pod nazivom Frazeologija u romanu Misija Buenos Ajres P. Zlatara 13. jula 2016. u 10.00.

Komisija:
1. prof. dr Gordana Štrbac, mentor
2. doc. dr Milan Ajdžanović
3. doc. dr Strahinja Stepanov

Obaveštenje
(04.07.2016.)

ANA KOVAČEVIĆ brani diplomski MASTER rad pod nazivom Postojani leksički sintagmatski spojevi u nastavi srpskog kao stranog jezika: teorijsko-metodološka polazišta i pedagoške implikacije 8. jula 2016. u 11.00.

Komisija:

 1. doc. dr Jasmina Dražić, mentor
 2. doc. dr Dušanka Vujović
 3. asist. dr Bilјana Babić

MARIJA ŠALAMON brani diplomski MASTER rad pod nazivom Nominacija osoba u pionirskoj trilogiji Branka Ćopića 7. jula 2016. u 10.00.

Komisija:

 1. doc. dr Milan Ajdžanović, mentor
 2. prof. dr Gordana Štrbac
 3. doc. dr Strahinja Stepanov

KRISTINA MILOVANOVIĆ brani diplomski rad pod nazivom Prostorne padežne konstrukcije u Nasleđeniju duhovnom Pavla Posilovića 7. jula 2016. u 9.00.

Komisija:

 1. prof. dr Slobodan Pavlović
 2. prof. dr Žarko Bošnjaković
 3. doc. dr Danka Urošević

Obaveštenje
(30.06.2016.)

KRISTINA MILOVANOVIĆ brani diplomski rad pod nazivom Prostorne padežne konstrukcije u Nasleđeniju duhovnom Pavla Posilovića 7. jula 2016. u 9.00.

Komisija:
1. prof. dr Slobodan Pavlović
2. prof. dr Žarko Bošnjaković
3. doc. dr Danka Urošević

Obaveštenje
(27.06.2016.)

SUZANA ĐURIĆ brani diplomski MASTER rad pod nazivom Frazeologizmi sa obrednom kulinarskom leksikom – etnolingvistički pristup 6. jula 2016. u 12.15.

Komisija:

 1. prof. dr Gordana Štrbac, mentor
 2. prof. dr Vladislava Ružić
 3. prof. dr Dušanka Zvekić Dušanović

SANJA ĐUKIĆ brani diplomski MASTER rad pod nazivom  Diskursna obeležja televizijskih reklama (na primeru reklama kozmetičkih preparata i hemijskih proizvoda) 1. jula 2016. u 10.00.

Komisija:

 1. prof. dr Milivoj Alanović
 2. prof. dr Gordana Štrbac
 3. doc. dr Strahinja Stepanov

MARIJA PRODANOVIĆ brani diplomski MASTER rad pod nazivom Nepravi objekat u delu OTROVNO MLEKO MASLAČKA Vide Ognjenović 1. jula 2016. u 13.00.

Komisija:

 1. prof. dr Nada Arsenijević
 2. prof. dr Dušanka Zvekić Dušanović
 3. doc. dr Jelena Redli

MIRJANA ĐURIĆ brani diplomski MASTER rad pod nazivom Pravi objekat u delu AUTOBIOGRAFIJA Branislava Nušića (rekcijski rečnik) 1. jula 2016. u 14.00.

Komisija:

 1. prof. dr Nada Arsenijević
 2. prof. dr Dušanka Zvekić Dušanović
 3. doc. dr Jelena Redli

Obaveštenje
(23.06.2016.)

NATAŠA BOŽIĆ brani diplomski rad pod nazivom Kolokacije sa leksemom /zemlјa/ u Klјučiću u moje zemlјeopisanije Pavla Solarića (1804) 28. juna 2016. u 11.30.

Komisija:

 1. doc. dr Isidora Bjelaković
 2. doc. dr Jasmina Dražić
 3. doc. dr Jelena Ajdžanović

KATARINA PAVLOVIĆ brani diplomski rad pod nazivom Kolokacije sa leksemom /mir/ u Kratkoj vsemirnoj istoriji Georgija Magaraševića 28. juna 2016. u 12.30.

Komisija:

 1. doc. dr Isidora Bjelaković
 2. doc. dr Jasmina Dražić
 3. doc. dr Jelena Ajdžanović

NOEMI FEKETE brani diplomski rad pod nazivom 
Kolokacije sa leksemom /narod/ u delu Georgija Magaraševića Kratka vsemirna istorija iz 1831. godine 1. jula 2016. u 11.00.

Komisija:

 1. doc. dr Isidora Bjelaković
 2. prof. dr Dušanka Zvekić Dušanović
 3. doc. dr Jasmina Dražić

Obaveštenje
(17.06.2016.)

VASILIJA NOVOVIĆ brani diplomski MASTER rad pod nazivom Uloga frazeologizama u sportskoj novinskoj rubrici 24. juna 2016. u 12.00.

Komisija:

 1. prof. dr Milivoj Alanović
 2. prof. dr Gordana Štrbac
 3. doc. dr Strahinja Stepanov

Obaveštenje
(07.06.2016.)

LJILJANA MARIČIĆ brani diplomski MASTER rad pod nazivom Nepravi objekat u delima Branislava Nušića 8. juna 2016. u 9.00.

Komisija:

 1. prof. dr Nada Arsenijević
 2. prof. dr Dušanka Zvekić
 3. doc. dr Jelena Redli

Obaveštenje
(24.05.2016.)

SOFIJA ZOBENICA brani diplomski rad pod nazivom  Semantička klasifikacija tranzitivnih glagola u romanu Sitničarnica Kod srećne ruke Gorana Petrovića 3. juna 2016. u 10.00.

Komisija:

 1. prof. dr Nada Arsenijević
 2. prof. dr Dušanka Zvekić
 3. doc. dr Jelena Redli

Obaveštenje
(5.04.2016.)

SANJA PAVLOVIĆ brani diplomski MASTER rad pod nazivom Nepravi objekat u delima Mome Kapora
11. aprila 2016. u 13.30.

Komisija:

 1. prof. dr Nada Arsenijević
 2. prof. dr Dušanka Zvekić
 3. doc. dr Jelena Redli

Obaveštenje
(14.03.2016.)

JOVANA MILOŠEV brani diplomski MASTER rad pod nazivom  Jezičke greške u komentarima čitalaca elektronskih novina 22. marta 2016. u 15.00.

Komisija:

 1. Doc. dr Jasmina Dražić
 2. Doc. dr Dejan Sredojević
 3. Doc. dr Jelena Ajdžanović

Obaveštenje
(10.03.2016.)

MIRJANA LJUBENOVIĆ brani diplomski MASTER rad pod nazivom Objekatske sintagme u naučnom i novinskom tekstu iz oblasti polјoprivrede 17. marta 2016. u 12.00.

Komisija:

 1. prof. dr Nada Arsenijević
 2. prof. dr Dušanka Zvekić
 3. doc. dr Jelena Redli

Obaveštenje
(25.02.2016.)

DRAGANA TEŠEVIĆ brani diplomski MASTER rad pod nazivom Istorijska terminologija u Istoriji Petra Velikog Vasilija Jovanovića (1831) 4. marta 2016. u 16.00.

Komisija:
1. doc. dr Isidora Bjelaković
2. doc. dr Milan Ajdžanović
3. doc. dr Želјko Marković

Obaveštenje
(22.12.2015.)

JELENA ĐORĐEVIĆ brani diplomski MASTER rad pod nazivom Konceptualizacija stvarnosti na naslovnim stranama dnevnih listova Alo i Večernje novosti 28. decembra 2015. u 11.00.

Komisija:

 1. prof. dr Milivoj Alanović
 2. doc. dr Dušanka Vujović
 3. doc. dr Strahinja Stepanov

Obaveštenje
(16.11.2015.)

MARIJA VELIČKOVIĆ brani diplomski MASTER rad pod nazivom Objekatske sintagme u naučnom tekstu iz oblasti programiranja 18. novembra 2015. u 12.00.

Komisija:

 1. prof. dr Nada Arsenijević, mentor
 2. prof. dr Dušanka Zvekić Dušanović
 3. asist. dr Jelena Redli

Obaveštenje
(27.10.2015.)

Obaveštenje
(26.10.2015.)

OLIVERA ĆOVIN brani diplomski MASTER rad pod nazivom Identifikacija savremene žene u časopisu Lepota i Zdravlјe 30. oktobra 2015. u 9.45.

Komisija:

 1. prof. dr Milivoj Alanović
 2. doc. dr Strahinja Stepanov
 3. doc. dr Milan Ajdžanović

Obaveštenje
(21.10.2015.)

MARIJA LAZIĆ brani diplomski MASTER rad pod nazivom Kolokacije sa leksemom /točka/ i /čerta/ u Klјučiću u moje Zemlјeopisanije Pavla Solarića (1804) 30. oktobra 2015. u 13.30.

Komisija:

 1. doc. dr Isidora Bjelaković
 2. doc. dr Jelena Ajdžanović
 3. doc. dr Jasmina Dražić

MARIJA RADONJIĆ brani diplomski MASTER rad pod nazivom Kulinarska ritualna leksika Opštine Vojnik – Jablanički okrug 27. oktobra 2015. u 11.00.

Komisija:

 1. prof. dr Ljilјana Nedelјkov
 2. prof. dr Žarko Bošnjaković
 3. doc. dr Gordana Štrbac

NATAŠA LOŠIĆ brani diplomski MASTER rad pod nazivom Rekcija i semantika kognitivnih glagola u romanu Nečista krvBorisava Stankovića
27. oktobra 2015. u 10.15.

Komisija:

 1. doc. dr Gordana Štrbac
 2. doc. dr Dušanka Vujović
 3. doc. dr Milan Ajdžanović

Obaveštenje
(15.10.2015.)

VANJA LUKIĆ brani diplomski MASTER rad pod nazivom Potencijal 1 i potencijal 2 u književnoumetničkom i naučnom funkcionalnom stilu 20. oktobra 2015. u 14.00.

Komisija:

 1. prof. dr Vladislava Ružić
 2. doc. dr Jelena Ajdžanović
 3. doc. dr Nataša Kiš

Obaveštenje
(06.10.2015.)

MARIJA VASIĆ brani diplomski MASTER rad pod nazivom Relativna temporalna determinacija nominalnom formom u romanu Vreme čuda Borislava Pekića 14. oktobra 2015. u 11.30.

Komisija:

 1. prof. dr Ivana Antonić, mentor
 2. doc. dr Nataša Kiš
 3. doc. dr Strahinja Stepanov

JOVANA SIMIĆ brani diplomski MASTER rad pod nazivom Uticaji birokratskog jezika na srednjoškolce 12. oktobra 2015. u 15.30.

Komisija:

 1. doc. dr Nataša Kiš, mentor
 2. prof. dr Ivana Antonić
 3. doc. dr Strahinja Stepanov

Obaveštenje
(25.09.2015.)

ZORICA TRBOJEVIĆ brani diplomski MASTER rad pod nazivom Fonetski i morfološki dijalektizmi u romanu Šarmer Male varoši Milutina Ž. Pavlova 30. septembra 2015. u 15.00.

Komisija:

 1. prof. dr Žarko Bošnjaković, mentor
 2. prof. dr Slobodan Pavlović
 3. asist. ma Danka Urošević

MARIJANA RADMILOVIĆ brani diplomski MASTER rad pod nazivom Generacijske razlike u govoru Velikog Središta 30. septembra 2015. u 14.30.

Komisija:

 1. prof. dr Žarko Bošnjaković, mentor
 2. prof. dr Slobodan Pavlović
 3. asist. ma Danka Urošević

TAMARA OTIĆ brani diplomski MASTER rad pod nazivom Frazeologija u nedelјnom listu Vreme
30. septembra 2015. u 15.00.

Komisija:

 1. prof. dr Vladislava Ružić
 2. doc. dr Gordana Štrbac, mentor
 3. doc. dr Dušanka Vujović

TAMARA PECO brani diplomski MASTER rad pod nazivom Relativne rečenice u srpskom i slovenačkom jeziku 29. septembra 2015. u 13.30.

Komisija:

 1. prof. dr Slobodan Pavlović
 2. doc. dr Želјko Marković
 3. doc. dr Jasmina Dražić

Obaveštenje
(23.09.2015.)

IVANA PETROVIĆ brani MASTER diplomski rad pod nazivom Upotreba frazeologizama u kolumnama i romanima Svetislava Basare 30. septembra u 14.00.

Komisija:

 1. prof. dr Vladislava Ružić, mentor
 2. doc. dr Dušanka Vujović
 3. doc. dr Gordana Štrbac

MILICA LEMPIĆ brani diplomski rad pod nazivom Morfosintaksičke varijable u govoru Knjaževca
30. septembra 2015. u 14.00.

Komisija:

 1. prof. dr Žarko Bošnjaković, mentor
 2. prof. dr Slobodan Pavlović
 3. asist. ma Danka Urošević

Obaveštenje
(22.09.2015.)

JASMINA MILIVOJEVIĆ brani MASTER diplomski rad pod nazivom Transkripcija gramatike Pavla Solarića – Vhod k pismenici i jezikoznaniju – 1831. 29. septembra u 13.30.

Komisija:

 1. doc. dr Isidora Bjelaković, mentor
 2. doc. dr Marina Kurešević
 3. doc. dr Jelena Ajdžanović

BRANISLAVA MARJANOVIĆ brani diplomski MASTER rad pod nazivom Apsolutni dativ i zavisna rečenica u Žitiju arhiepiskopa Danila II 29. septembra 2015. u 10.30.

Komisija:

 1. prof. dr Jasmina Grković-Mejdžor
 2. prof. dr Nataša Dragin
 3. doc. dr Marina Kurešević, mentor

MIRELA IVANIĆ brani diplomski MASTER rad pod nazivom Semantičko-derivaciono gnezdo lekseme zemlјa 2. oktobra 2015. u 10.30.

Komisija:

 1. doc. dr Milan Ajdžanović, mentor
 2. prof. dr Milivoj Alanović
 3. doc. dr Gordana Štrbac

Obaveštenje
(21.09.2015.)

ALEKSANDAR PAVLOV brani MASTER diplomski rad pod nazivom Dativ u romanima Ignjatovića, Ćosića, Basare 23. septembra u 14.30.

Komisija:

 1. prof. dr Nada Arsenijević, mentor
 2. prof. dr Dušanka Zvekić Dušanović
 3. mast. filol. Jelena Redli

EMIL ŠRAJBER brani diplomski MASTER rad pod nazivom Postpozicije u mađarskom jeziku i njihovi ekvivalenti u srpskom jeziku 29. septembra 2015. u 11.00.

Komisija:

 1. prof. dr Dušanka Zvekić, mentor
 2. prof. dr Edit Andrić
 3. asist. mr Bilјana Babić

MIRELA IVANIĆ brani diplomski MASTER rad pod nazivom Semantičko-derivaciono gnezdo lekseme zemlјa 2. oktobra 2015. u 10.30.

Komisija:

 1. doc. dr Milan Ajdžanović, mentor
 2. prof. dr Milivoj Alanović
 3. doc. dr Gordana Štrbac

Obaveštenje
(16.09.2015.)

ANA MEDA brani diplomski MASTER rad pod nazivom Dramski tekstovi u nastavi srpskog jezika kao nematernjeg od 3. do 8. razreda OŠ 23. septembra 2015. u 12.30.

Komisija:

 1. prof. dr Dušanka Zvekić, mentor
 2. doc. dr Jasmina Dražić
 3. doc. dr Jelena Redli

 

Uputstvo za pisanje eseja za kurs Književnost za decu SJ i SM (pdf)

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu