Rasporedi
  Predavanja
  Konsultacije
  Kolokvijumi
  Ispiti
   Oglasne table
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport

   

Početna > Studenti > Rasporedi > Konsultacije >
Anglistika

Raspored konsultacija Odseka za anglistiku za letnji semestar 2018/2019. godine.

Ime i prezime
Termin
Kabinet

 

dr Tvrtko Prćić, redovni profesor

utorak
12.15-13.15

četvrtak
12.15-13.15

231/2,5

 

dr Zoran Paunović, redovni profesor

ponedeljak
  15.00-16.00

 

232/2,5

 

dr Vladislava Gordić Petković, redovni profesor

utorak
17.00-18.00

sreda
15.00-16.00

232/2,5

 

dr Predrag Novakov, redovni profesor

ponedeljak
8.45-9.45

utorak
10.30-11.30

264/2,5

 

dr Aleksandra Izgarjan, redovni profesor

ponedeljak
 12.30-13.30

petak
 11.00-12.00

210/2

 

dr Zorica Đergović-Joksimović, redovni profesor

utorak
8.30-9.00
uz preth. najavu

četvrtak
8.00-9.00
12.00-12.30

210/2

 

dr Maja Marković, redovni profesor

ponedeljak
 10.00-11.00

sreda
10.45-11.45

232/2

 

dr Ivana Đurić-Paunović, vanredni profesor

utorak
15.00-16.00

četvrtak
12.00-13.00

226/2

 

dr Sabina Halupka-Rešetar, vanredni profesor

ponedeljak
 13.00-14.00

petak
9.30-10.30

231/2,5

 

dr Biljana Radić-Bojanić, vanredni profesor

utorak
10.30-11.30

sreda
10.30-11.30

241/2

 

dr Radmila Bodrič, vanredni profesor

 sreda
    13.30-14.30

petak
10.30-11.30

241/2

 

dr Sonja Filipović-Kovačević, vanredni profesor

ponedeljak
 14.00-15.00

četvrtak
11.15-12.15

231/2,5

 

dr Nataša Milivojević, vanredni profesor

utorak
12.30-13.30

petak
13.30-14.30

264/2,5

 

dr Nina Muždeka, vanredni profesor

sreda
  18.00-19.00

četvrtak
18.45-19.45

210/2

 

dr Mirna Radin-Sabadoš, vanredni profesor

ponedeljak
10.30-12.00

utorak
12.00-13.00

264/2,5

 

dr Arijana Luburić Cvijanović, docent

sreda
12.30-13.30

četvrtak
13.30-14.30

210/2

 

dr Borislava Eraković, docent

sreda
  11.00-12.00

petak
13.30-14.30

243/2

 

dr Diana Prodanović-Stankić, docent

ponedeljak
 11.15-12.15

četvrtak
11.00-12.00

243/2

 

dr Danijela Prošić-Santovac, docent

utorak
15.00-16.30

četvrtak
10.30-11.00

242/2

 

dr Olga Panić-Kavgić, docent

ponedeljak
16.30-17.30

sreda
15.00-16.00

231/2,5

 

dr Ana Halas Popović, docent

ponedeljak
8.00-9.00

utorak
12.30-13.30

242/2

 

dr Bojana Vujin, docent

ponedeljak
14.00-15.00

četvrtak
15.30-16.30

210/2

 

dr Aleksandar Kavgić, docent

utorak
17.00-18.00

četvrtak
17.00-18.00

239/2

 

dr Jagoda Topalov, docent

sreda
13.30-15.00

četvrtak
18.00-18.30

241/2

 

dr Viktorija Krombholc, docent

četvrtak
13.30-14.30

petak
11.00-12.00

242/2

 

dr Tanja Milićev, docent

sreda
14.00-15.00

četvrtak
17.15-18.15

239/2

 

mr Randall Major, viši nastavnik veština

četvrtak
14.15-15.15

petak
13.30-14.30

242/2

 

dr Gordana Lalić-Krstin, docent

sreda
11.00-12.00

petak
12.00-13.00

231/2,5

 

dr Nataša Milićević, docent

sreda
12.30-13.30

četvrtak
12.00-13.00

239/2

 

Elizabeth Salmore, lektor stranac

ponedeljak
12.00-13.00

utorak
12.00-13.00

226/2

 

Nicole Burgund, lektor stranac

sreda
14.00-15.00

četvrtak
10.30-11.15
14.15-15.00

226/2

 

Peter Luketic, lektor stranac

četvrtak
16.30-17.30

 

226/2

 

 msr Bojana Jakovljević, asistent

utorak
9.15-10.15

petak
9.15-10.15

243/2

 

msr  Predrag Kovačvić, asistent

utorak
9.00-10.00

četvrtak
9.00-10.00

240/2

 

Davor Menzildžić, lektor

utorak
14.00-15.00

petak
12.30-13.30

239/2

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu