Rasporedi
  Predavanja
  Konsultacije
  Kolokvijumi
  Ispiti
   Oglasne table
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport

   

Početna > Studenti > Rasporedi > Konsultacije >
Srpska književnost

KONSULTACIJE  U LETNJEM SEMESTRU ŠKOLSKE  2018/2019. GODINE

Ime i prezime
Termin
Kabinet
 

prof.  dr Ivana Živančević Sekeruš

ponedelјak 14.00-15.00
sreda 14.00-15.00

312

 

prof.  dr Ljilјana Pešikan Ljuštanović

sreda 12.45-13.30
petak 12.00-12.30

103

 

prof.  dr Sava Damjanov

ponedelјak 13.30-14.30
utorak 20.15

317

 

prof.  dr Milivoj Nenin

sreda 12.30-13.30
petak 12.00-13.00

315

 

prof.  dr Dragan Stanić

utorak 15.30 – 16.30
četvrtak 16.30 – 17.30

315

 

prof.  dr Svetlana Tomin

utorak 09.30-10.30
sreda 12.30-13.30

317

 

prof.  dr Olivera Radulović

četvrtak 15.00-16.00
petak 12.30-13.30

319

 

prof.  dr Gorana Raičević

ponedelјak 13.30-14.30
petak 13.30-14.30

310

 

prof.  dr Radoslav Eraković

ponedelјak 15.00-15.45
utorak 11.15-12.00

317

 

prof. dr Slobodan  Vladušić

utorak 12.00-13.00
sreda 17.30-18.30

312

 

prof. dr Branka Jakšić Provči

utorak 10.30
petak 10.00

315

 

prof. dr Jasmina Jokić

ponedelјak 15.30-16.30
petak 15.45-16.45

316

 

prof. dr Želјko Milanović

ponedelјak 14.00-15.00
sreda 14.00-15.00

312

 

doc. dr Dragolјub Perić

utorak 17.15-18.00
sreda 16.30-17.45

319

 

prof. dr Zorica Hadžić

sreda 11.00-12.00
petak 9.30-10.30

310

 

doc. dr  Nataša Polovina

319

 

doc. dr Nevena Varnica

ponedelјak 10.30-12.00
drugi termin u dogovoru sa studentima

315

 

doc. dr Sanja Paripović Krčmar

utorak 12.00-13.00
ponedelјak 11.00-12.00

311

 

prof. dr Đorđe Despić

ponedelјak 15.30-16.30
sreda 19.30-20.30

312

 

Miloš Jocić, asistent

utorak 17.45-18.45
sreda 13.30-14.30

316

Mentorske konsultacije

Ime i prezime
Termin
Kabinet
 

I godina  
doc. dr Dragolјub Perić

utorak 17.15-18.00
sreda 16.30-17.45

319

 

II godina 
doc. dr Sanja Paripović Krčmar

utorak 12.00-15.00

311

 

III godina
prof. dr Jasmina Jokić

ponedelјak 15.30-16.30
petak 15.45-16.45

316

 

IV godina
ma Miloš Jocić

utorak 17.45-18.45
sreda 13.30-14.30

316

 

Master koordinator
doc.
dr Nevena Varnica

ponedelјak 10.30-12 h
drugi termin u dogovoru sa studentima

315

 

Koordinator doktorskih studija
prof. dr
Gorana Raičević

ponedelјak 13.30-14.30
petak 13.30-14.30

310

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu