Rasporedi
  Predavanja
  Konsultacije
  Kolokvijumi
  Ispiti
   Oglasne table
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport

   

Početna > Studenti > Rasporedi > Konsultacije >
Medijske studije

Raspored konsultacija Odseka za medijske studije za letnji semestar 2018/2019. godine.

Ime i prezime
Termin
Kabinet
 

vanr. prof.  Dejan Pralica

četvrtak 15.00-16.30h
petak 11.30-13h

200

 

vanr. prof.  Vladimir Barović

sreda 13.30-15h
četvrtak 11.15-12.45h

200

 

doc. dr Jelena Kleut

sreda 15.00-16.30h
četvrtak 13.30-15h

280

 

doc. dr  Brankica Drašković

ponedeljak od 10.30-12h
utorak 11.00-12.30h

280

 

doc.dr Zoltan Geler

sreda 18.00-19.30h
četvrtak 17.15-18.45h

122

 

doc. dr Smiljana Milinkov

sredom 16.30-18h
četvrtak 16.30-18.00h

200

 

doc. dr Dinko Gruhonjić

utorak 14.00-15.30h
četvrtak 16.30-18hh

280

 

dr Zlatomir Gajić, asistent

ponedeljak 10.30-12h
petak 12.00-13.30h

200

 

Karlo Bala, asistent

ponedeljak 13.30-15.00h
petak 13.30-15.00h

281
122

 

Marina Fratucan, stručna saradnica

 

200

 

Dragana Prodanović, asistent

utorak 12.00-13.30h
petak 9.00-10.30h

280

 

Norbert Šinković, asistent

sreda 15.00-16.30h
četvrtkom 15.00-16.30h

281

 

Stefan Janjić, asistent

ponedeljak 10.30-12.00h
četvrtak 10.30-12.00h

200

 

Vukašin Živaljević, stručni saradnik

ponedeljak 15.00-16.30h
petak 15.00-16.30

P22

MENTORSKE KONSULTACIJE

Ime i prezime
Termin
Kabinet
 

I godina Dragana Prodanović, dragana.prodanovic@ff.uns.ac.rs

utorak 12.00-13.30h
petak 9.00-10.30h

280

 

II godina  Zlatomir Gajić,
zlatomirgajic@ff.uns.ac.rs

ponedeljak 10.30-12h
petak 12.00-13.30h

200

 

III godina Smiljana Milinkov, smilinkova@ff.uns.ac.rs

sredom 16.30-18h
četvrtak 16.30-18.00h

200

 

IV godina Norbert Šinković, norbert.sinkovic@ff.uns.ac.rs

sreda 15.00-16.30h
četvrtkom 15.00-16.30h

281

 

master koordinator dr Dejan Pralica, pralica@ff.uns.ac.rs

četvrtak 15.00-16.30h
petak 11.30-13h

200

Koordinator MAS Komunikologija na Odseku za medijske studije je vanr. prof. Dejan Pralica
e mail: pralica@ff.uns.ac.rs
konsultacije - četvrtak 15.00-16.30h, petak 11.30-13h

Akademski koordinator Odseka je prof. dr Dejan Pralica
e mail: pralica@ff.uns.ac.rs
konsultacije - četvrtak 15.00-16.30h, petak 11.30-13h

 

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu