Rasporedi
  Predavanja
  Konsultacije
  Kolokvijumi
  Ispiti
   Oglasne table
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport

   

Početna > Studenti > Rasporedi > Konsultacije >
Anglistika

Raspored konsultacija Odseka za anglistiku za zimski semestar 2018/2019. godine.

Ime i prezime
Termin
Kabinet
 

dr Tvrtko Prćić, redovni profesor

utorak
12.15-13.15

četvrtak
12.15-13.15

231/2,5

 

dr Zoran Paunović, redovni profesor

utorak
11.00-12.00

četvrtak
11.00-12.00

232/2,5

 

dr Vladislava Gordić Petković, redovni profesor

utorak
13.30-14.30

sreda
15.00-16.00

232/2,5

 

dr Predrag Novakov, redovni profesor

ponedeljak
12.00-13.00

utorak
12.00-13.00

264/2,5

 

dr Aleksandra Izgarjan, redovni profesor

utorak
po dogovoru

četvrtak
12.00-14.00

210/2

 

dr Zorica Đergović-Joksimović, redovni profesor

 utorak
9.30-10.30

četvrtak
10.00-11.00
 uz prethodnu najavu

210/2

 

dr Maja Marković, redovni profesor

 ponedeljak
  12.00-13.00

sreda
  12.00-13.00

232/2

 

dr Ivana Đurić-Paunović, vanredni profesor

utorak
16.30-17.30

četvrtak
14.00-15.00

226/2

 

dr Sabina Halupka-Rešetar, vanredni profesor

ponedeljak
 14.00-15.00

sreda
15.00-16.00

231/2,5

 

dr Biljana Radić-Bojanić, vanredni profesor

sreda
11.00-12.00

petak
11.30-12.30

241/2

 

dr Radmila Bodrič, vanredni profesor

utorak
13.30-14.30

petak
14.15-15.15

241/2

 

dr Sonja Filipović-Kovačević, vanredni professor

utorak
14.00-15.00

četvrtak
10.30-11.30

231/2,5

 

dr Nataša Milivojević, vanredni profesor

sreda
17.15-18.00

petak
14.15-15.30

264/2,5

 

dr Nina Muždeka, vanredni profesor

ponedeljak
 16.30-17.30

sreda
18.00-19.00

210/2
 

dr Mirna Radin-Sabadoš, vanredni profesor

utorak
16.15-17.15

četvrtak
9.00-10.00

264/2,5

 

dr Arijana Luburić Cvijanović, docent

sreda
14.00-15.00

četvrtak
15.30-16.30

210/2

 

dr Borislava Eraković, docent

ponedeljak
11.00-12.00

četvrtak
15.30-16.30

243/2

 

dr Diana Prodanović-Stankić, docent

ponedeljak
11.00 -12.00

petak
9.30-10.30

243/2

 

dr Danijela Prošić-Santovac, docent

utorak
9.00-10.00

četvrtak
 10.45-11.45

242/2

 

dr Olga Panić-Kavgić, docent

ponedeljak
15.00-16.00

utorak
13.30-14.30

231/2,5

 

dr Ana Halas Popović, docent

utorak
10.30-11.45

petak
12.00-12.45

242/2

 

dr Bojana Vujin, docent

ponedeljak
12.30-13.30

petak
12.30-13.30

210/2

 

dr Aleksandar Kavgić, docent

utorak
17.00-18.00

četvrtak
17.00-18.00

239/2

 

dr Jagoda Topalov, docent

 ponedeljak
13.00-13.30

sreda
15.00-16.30

241/2

  dr Viktorija Krombholc, docent

utorak
15.00-16.00

sreda
12.30-13.30
242/2
 

dr Gordana Lalić-Krstin, docent

sreda
10.30-11.30

petak
10.30-11.30

231/2,5

 

dr Tanja Milićev, docent

utorak
14.00-15.00

sreda
15.30-16.30

239/2

 

dr Nataša Milićević, docent

sreda
14.45-15.45

četvrtak
12.30-13.30

239/2

 

mr Randall Major, viši nastavnik veština

četvrtak
14.15-15.15

petak
12.00-13.00

242/2

 

Elizabeth Salmore, lektor stranac

utorak
16.45-17.45

četvrtak
12.00-13.00

226/2

 

Peter Luketic, lektor stranac

sreda
10.30-11.30

 

226/2

 

 msr Bojana Jakovljević, asistent

sreda
9.15-10.15

četvrtak
9.15-10.15

243/2

 

msr  Predrag Kovačvić, asistent

utorak
9.00-10.00

četvrtak
9.00-10.00

240/2

 

msr Maja Bjelica Andonov, lektor

sreda
9.00-10.00

petak
9.00-10.00

242/2

 

Davor Menzildžić, lektor

utorak
14.00-15.00

petak
12.30-13.30

239/2

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu