Rasporedi
  Predavanja
  Konsultacije
  Kolokvijumi
  Ispiti
   Oglasne table
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport

   

Početna > Studenti > Rasporedi > Konsultacije >
Filozofija

Raspored konsultacija Odseka za filozofiju za zimski semestar 2018/2019. godine.

Ime i prezime
Termin
Kabinet

 

Dr Dragan Prole
redovni profesor

četvrtak
10.30-11.30

petak
10.30-11.30

105

 

Dr Damir Smiljanić
vanredni profesor

utorak
13.30-14.30

sreda
16.30-17.30

269

 

Dr Željko Kaluđerović
vanredni profesor

      četvrtak
18.00-19.00

petak
13.30-14.30

252

 

Dr Una Popović
docent

utorak
12.00-13.00

petak
12.00-13.00

105

 

Dr Mina Đikanović
docent

sreda
11.00-12.00

petak
11.00-12.00

251

 

Dr Nevena Jevtić
docent

utorak
12.00-13.00

četvrtak
13.30-14.30

251

 

Dr Marica Rajković
docent

ponedeljak
14.00-15.00

petak
15.30-16.30

251

  Dr Stanko Vlaški
docent
utorak
14.45-15.45
četvrtak
12.00-13.00
251
  Dr Nikola Tatalović
docent
utorak
12.30 - 13.30
petak
15.30 - 16.30
104

 

Goran Rujević
asistent

utorak
8.00-9.00

četvrtak
8.45-9.45

252

 

Lazar Atanasković
asistent

utorak
13.30-14.30

petak
14.00-15.00

104

 

Ana Miljević
asistent

utorak
15.30-16.30

sreda
17.00-18.00

251

 

Milena Stefanović
asistent

ponedeljak
16.45-17.15

četvrtak
17.15-18.15

269

 

Tanja Todorović
asistent

sreda
12.00-13.00

četvrtak
13.00-14.00

104

 

Milos Miladinov
asistent

četvrtak
12.30-13.30

petak
11.00-12.00

104

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu