Rasporedi
  Predavanja
  Konsultacije
  Kolokvijumi
  Ispiti
   Oglasne table
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport

   

Početna > Studenti > Rasporedi > Konsultacije >
Germanistika

Raspored konsultacija Odseka za germanistiku za zimski semestar 2018/2019. godine.

Ime i prezime
Termin
Kabinet
 

Prof. dr Nikolina Zobenica

ponedeljak
16.30-17.30

sreda
10.30-11.30

kab. 220

 

Doc. dr Gordana Ristić

utorak
16.30-17.30

sreda
15.30-16.30

kab. 213

 

Doc. dr Sanja Ninković

ponedeljak
10.00-10.30

sreda
16.30-17.30
četvrtak 16.00-16.30

kab. 218

 

Doc. dr Milica Pasula

ponedeljak
10.30-11.30

utorak
10.30-11.30

kab. 220

 

Doc. dr Ana Stipančević

Četvrtak
15:00 - 16:00h 

Petak
9:00 - 9:30, 11:30 - 12:00h

kab. 218

 

Doc. dr Katalin Ozer

utorak
13.30 -15.00

sreda
19.30 - 20.00

kab. 213

 

Dr Ivana Pajić

ponedeljak
12.00-13.30

sreda
18.00-18.30

kab. 218

 

Zoran Velikić

ponedeljak
13.30-14.00

sreda
10.30 -12.00

kab. 213

 

dr Ivan Vlassenko, DAAD lektor

utorak
12.00-13.00

četvrtak
15.00-16.00

kab. 217

 

msr Ana Mitrevski

sreda
17.30-18.00

petak
11.00-12.30

kab. 219

 

msr Žolt Papišta

utorak
15.00-15.30

četvrtak
13.30-15.00

kab. 212

 

msr Iva Simurdić

ponedeljak
15.30-16.30

četvrtak
15.00-16.00

kab. 219

 

Robert Kovač

utorak
9.00-10

sreda
9.00-10

kab. 218

 

Biljana Kovač

četvrtak
11.30-12h

petak
12.45-14.15

kab. 212

 

Aleksandar Nikolić

ponedeljak:
14.00: 15.00

sreda
09.00: 10.00

kab. 212

 

Mirjana Zarifović

utorak
16.00-16.30

petak
9.00-10.30

kab.219 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu