Rasporedi
  Predavanja
  Konsultacije
  Kolokvijumi
  Ispiti
   Oglasne table
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport

   

Početna > Studenti > Rasporedi > Konsultacije >
Hungarologija

Raspored konsultacija Odseka za hungarologiju za zimski semestar 2018/2019. godine.

Ime i prezime
Termin
Kabinet

 

dr Edita Andrić

Sreda
8:00-9:00

Četvrtak
12:00-12:45

261

 

 

dr Erika Bence

Ponedeljak
12:00-13:00

Utorak
9:30-10:30

255

 

 

dr Eržebet Čanji

Utorak
12:00-13:00

Petak
13:00-14:00

253

 

 

dr Kornelija Farago

Ponedeljak
14:15-15:00

Utorak
12:45-13:30

257

 

 

dr Eva Harkai Vaš

Ponedeljak
12:00-13:00

Četvrtak
15:00-16:00

257

 

 

dr Hargita Horvat Futo

Ponedeljak
18:00-19:00

Sreda
14:00-15:00

261

 

 

dr Eva Hoža

Sreda
13:15–14:15

 

253

 

 

dr Julijana Išpanović Čapo

Ponedeljak
12:00-13:00

Četvrtak
11:00-12:00

259

 

 

dr Edit Katona

Utorak
12:00-13:00

Po dogovoru

259

 

 

dr Eleonora Kovač Rac

Sreda
14:30 – 15:30

Petak
10:00 – 11:00

260

 

 

dr Aniko Novak

Ponedeljak
14:00 – 14:45

Sreda
13:00 – 13:45

256

 

 

dr Marija Pastor Kiči

Ponedeljak
13:00-14:00

Četvrtak
12:30-13:30

262

 

 

dr Ilona Rajšli

Utorak
11:00-12:00

Sreda
11:30-12:30

262

 

 

dr Čila Utaši

Ponedeljak
11:30-12:30

Sreda
10:30-11:15

255

 

 

Vilma Tiškei

Ponedeljak
9:15-10:15

Četvrtak
9:15-10:15

265

 

 

dr Eva Toldi

Utorak
14:00-15:00

Sreda
11:30-12:30

258

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu