Rasporedi
  Predavanja
  Konsultacije
  Kolokvijumi
  Ispiti
   Oglasne table
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport

   

Početna > Studenti > Rasporedi > Konsultacije >
Slavistika

Raspored konsultacija Odseka za slavistiku za zimski semestar 2018/2019. godine.

Ime i prezime
Termin
Kabinet
 

dr Dojčil Vojvodić

sreda
12:00-13:00

četvrtak
13:30-14:30

129

 

dr Marija Stefanović

četvrtak
10:00-10:30

petak
12:00-13:30

129

 

dr Davorka Maravić

četvrtak
16:00-17:00

četvrtak
17:00-18:00

227

 

dr Radoslava Trnavac

ponedeljak
15:00-16:00

ponedeljak
16:00-17:00

223

 

dr Anžela Prohorova

sreda
12:45-13:45

četvrtak
12:30-13:30

223

 

dr Dragana Popović

sreda
13:30-14:30

petak
13:30-14:30

129

 

dr Nataša Ajdžanović

utorak
9:00-10:00

četvrtak
9:00-10:00

224

 

dr Maja Krstić

ponedeljak
9:00-10:00

sreda
9:00-10:00

224

 

mr Slobodanka Perkučin

ponedeljak
10:30-11:30

petak
10:30-11:30

224

 

mr Melina Panaotović

utorak
12:30 -13:30

četvrtak
14:00-15:00

227

 

Miloš Valigurski

četvrtak
10:30-12:30

četvrtak
12:30-13:30

225

 

Jelizaveta Guseva

ponedeljak
15:00-16:00

utorak
14:00-15.00

225

 

msr Irena Subotić

ponedeljak
9:00-10:00

sreda
9:00-10:00

224

 

Darja Vojvodić

utorak
13:30-15:00

sreda
15:45-16:30

223

 

msr Milorad Miljaković

utorak
9:00-10:00

sreda
9:00-10:00

223

 

msr Nataša Kozomora

četvrtak
11:00-12:00

petak
14:00-15:00

225

 

msr Lazar Milentijević

petak
8:00-9:00

petak
14:15-15:15

227

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu