Rasporedi
  Predavanja
  Konsultacije
  Kolokvijumi
  Ispiti
   Oglasne table
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport

   

Početna > Studenti > Rasporedi > Konsultacije >
Slovakistika

Raspored konsultacija Odseka za slovakistiku za zimski semestar 2018/2019. godine.

Ime i prezime
Termin
Kabinet

 

dr Jarmila Hodolič, redovni profesor

utorak              11:00-12:00  
četvrtak           12:45-13:45

245/2

 

 

dr Adam Svetlik, redovni profesor

sreda                13:00-14:00
četvrtak           10:30-11:30

247/2

 

 

dr Ana Makišova, redovni profesor

utorak              12:00-13:00 
četvrtak           10:30-11:30 

244/2

 

 

dr Daniela Marčokova, asistent

utorak              08:00-09:00
četvrtak           09:00-10:00

246/2

 

 

dr Marina Šimak-Spevakova, docent

ponedeljak 12:00-13:00
sreda  11:15-12:00              

  246/2

 

 

dr Zuzana Tirova, asistent

sreda          11:00-12:00 
petak           12:00-13:00

244/2

 

 

dr Jasna Uhlarik, docent

utorak                 09:00-10:00
četvrtak              15:00-15:45

245/2

 

 

PaedDr. Eleonora Zvalena, PhD.
 strana lektorka

utorak                 09:00-10:30
četvrtak              09:00-10:00

247/2

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu