Rasporedi
   Oglasne table
  Anglistika
  Filozofija
  Germanistika
  Hungarologija
  Istorija
  Komparativna
  Žurnalistika
  Pedagogija
  Psihologija
  Romanistika
  Rumunistika
  Rusinistika
  Slavistika
  Slovakistika
  Sociologija
  Srpska filologija
  Srpski u kontaktu
  Srpska književnost
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport
   Studentski WEB servis
   Dodela diploma

   

Početna > Studenti >
OGLASNE TABLE

Odbrane magistarskih teza i doktorskih disertacija

Uvid javnosti - DOKTORSKE DISERTACIJE

Dodela diploma
Poštovani studenti, vaše diplome možete preuzeti svakog radnog dana na šalterima studentske službe od 10:30 do 13:00.

Žiro račun Filozofskog fakulteta

Obaveštenje o primeni Pravilnika o završnim radovima na master akademskim studijama
(16.11.2016.)
Detaljnije

Obaveštenje - Za kandidate koji su prijavili doktorsku disertaciju
(15.11.2016.)

KANDIDATI KOJI SU PRIJAVILI DOKTORSKU DISERTACIJU do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, imaju pravo da završe studije po započetom planu i programu, uslovima i pravilima studija, odnosno da steknu naučni stepen doktora nauka, najkasnije do kraja školske 2017/2018. godine

Kandidati koji žele da nastave započete studije odnosno da odbrane doktorsku disertaciju započetom planu i programu, uslovima i pravilima studija, neophodno je da se jave u Službu za opšte i pravne poslove (Kancelarija M-9, 021/485-3897) radi regulisanja svog statusa.

Biranje izbornih predmeta
(23.11.2014.)
Poštovani studenti,
molimo Vas da izvršite zaduživanje, odnosno potvrdu izbornih predmeta putem vaših studentskih naloga, opcije u padajućem meniju BIRANJE PREDMETA. Podrazumeva se da ste izborne predmete koje ćete sebi zadužiti preko studentskog naloga već izabrali na Odseku. Ovakvo biranje važi i za strani jezik. Ukoliko izaberete neki predmet koji niste prethodno izabrali na Odseku, to ne znači da ste se automatski prijavili na taj kurs. Biranje predmeta putem naloga je jedini način da izborni predmet prijavite Studentskoj službi.
Studenti koji ne prijave predmet na studentskom nalogu neće moći elektronski da prijave ispite u ispitnom roku.
Molimo sve studente prvi put upisane u prvu godinu studija (osnovne, master i doktorske) da preuzmu svoje naloge na šalterima Studentske službe.
Rokovi za biranje predmeta i detalјnija obaveštenja istaknuti su na Studentskom servisu.

OBAVEŠTENJE O IZDAVANJU DIPLOME I DODATKA DIPLOMI NA FILOZOFSKOM FAKULTETU
(1.02.2013.)

Izdavanje diplome i dodatka diplomi (pdf)

TROŠKOVI IZDAVANJA DIPLOME ZA OSNOVNE AKADEMSKE, MASTER AKADEMSKE I DOKTORSKE STUDIJE
(20.01.2012.)
Finansijske obaveze student reguliše putem dve uplatinice:
          1. jedna se odnosi na troškove fakulteta u iznosu od 3.300 dinara, uplata se vrši na žiro račun Fakulteta sa pozivom na broj odgovarajućeg odseka
          2. druga uplatnica je za troškove Univerzitetu u iznosu od 1.700,00 dinara, uplata se vrši na žiro račun broj 840-631666-25 sa pozivom na broj 97 05101636534

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu