Osnovne studije
   Master studije
   Specijalističke studije
   Magistarske studije
   Doktorske studije
   Koordinatori
  Rokovi za završetak studija

   

Početna >
Rokovi za završetak studija

OBAVEŠTENJE
O PRODUŽENJU ROKA ZA ZAVRŠETAK STUDIJA ZA STUDENTE KOJI SU ZAPOČELI STUDIJE PRE STUPANJA NA SNAGU ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU (2005)

 

Prema Članu 1 Zakona o izmenama i dopunama Zakono o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, br. 87/2016), izmenjeni su rokovi za završetak studija za studente upisane na studije do 2005. godine, odnosno, pre stupanja na snagu ovog Zakona:

Studenti upisani na OSNOVNE STUDIJE mogu završiti studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja  školske 2017/2018. godine.

Studenti upisani na MAGISTARSKE STUDIJE imaju pravo da završe studije po započetom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja školske 2017/2018. godine.

KANDIDATI KOJI SU PRIJAVILI DOKTORSKU DISERTACIJU do stupanja na snagu ovog zakona, imaju pravo da završe studije po započetom planu i programu, uslovima i pravilima studija, odnosno da steknu naučni stepen doktora nauka, najkasnije do kraja školske 2017/2018. godine.

15.11.2016.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu