Informator
   Pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis

   

Početna > Upis > Informator >
STUDIJSKI PROGRAM: PEDAGOIJA
Naziv diplome: DIPLOMIRANI PEDAGOG

Prijemni ispit polaže se pismeno u vidu testova i to u dva dela:

I deo ispita
Test znanja iz psihologije.

TEMATSKE CELINE:
II Osnovne psihičke pojave - psihički procesi, osobine i stanja.
Osećaji i opažaji. Pažnja. Učenje. Pamćenje. Zaboravljanje. Psihološki uslovi uspešnog učenja. Mišljenje. Intelektualne sposobnosti. Emocije. Motivi. Stavovi, interesovanja i vrednosti. Frustracije i konflikti.
III Ličnost. Struktura ličnosti. Dinamika ličnosti. Razvoj ličnosti.
Teorije ličnosti. Promene i poremećaji duševnog života i ponašanja.
IV Osoba u socijalnoj interakciji. Komunikacija. Život u grupi. Ljudi u masi.

Maksimalni broj bodova na Testu znanja iznosi: 35 bodova.

II deo ispita
Test opšte informisanosti sadrži pitanja koja se odnose na informacije iz oblasti društvenih i humanističkih nauka, a sačinjen je na osnovu gimnazijskih nastavnih sadržaja.

Maksimalni broj bodova na Testu opšte informisanosti iznosi: 25 bodova.

Literatura
N. Rot, S. Radonjić: Psihologija, udžbenik za II razred gimnazije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Srbije, Beograd, 1998.

Kandidati koji polože prijemni ispit imaju pravo da se, nakon završetka prvog upisnog roka, upišu na drugi akreditovani studijski program, u skladu sa Pravilnikom o upisu kandidata na studijske programe koje realizuje Filozofski fakultet.

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu