Informator
   Pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis

   

Početna > Upis > Pripremna nastava >

Odsek za anglistiku

2018/19.
Kontakt:
pripremna.anglistika@ff.uns.ac.rs

Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita iz engleskog jezika i književnosti održaće se u sledećim terminima:

10. 3. 2018. u terminu 10.00-13.00 u učionicama 108 (grupa A) i 111 (grupa B)
17. 3. 2018. u terminu 10.00-13.00 u učionicama 108 (grupa A) i 111 (grupa B)
24. 3. 2018. u terminu 10.00-13.00 u učionicama 108 (grupa A) i 111 (grupa B)
21. 4. 2018. u terminu 10.00-13.00 u učionicama 108 (grupa A) i 111 (grupa B)
05. 5. 2018. u terminu 10.00-13.00 u učionicama 108 (grupa A) i 111 (grupa B)
12. 5. 2018. u terminu 10.00-13.00 u učionicama 108 (grupa A) i 111 (grupa B)

Naknada za polaganje pripremne nastave je 7000 din, koje je potrebno uplatiti po modelu ispod.

SVRHA: Pripremna nastava iz Engleskog jezika i književnosti
PRIMALAC: Filozofski fakultet, Novi Sad
ŽIRO RAČUN: 840 - 1712666 - 26
BROJ MODELA: 97
POZIV NA BROJ: 668004774

Nakon uplate potrebno je slikati uplatnicu i sliku uplatnice, zajedno sa imenom i prezimenom kandidata kao i brojem telefona, poslati na imejl adresu pripremna.anglistika@ff.uns.ac.rs. Nakon toga, dobićete potvrdu da ste se prijavili a potom i u koju ste grupu raspoređeni. Original uplatnice potrebno je doneti na prvi čas (10. 3. 2018). Rok za plaćanje i prijavu za pripremnu nastavu je petak 2. 3. 2018.

Šef Odseka za anglistiku
prof. dr Maja Marković


 


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu