Informator
   Pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis

   

Početna > Upis > Pripremna nastava >

Odsek za filozofiju


e-mail: filozofi@ff.uns.ac.rs

Studijski program na osnovnim akademskim studijama: Filozofija

Raspored za Dane otvorenih vrata.

Dr Dragan Prole, redovni profesor
utorak 17.00-18.00, petak 10.30-11.30 u 105

Dr Una Popović, docent
utorak 12.00-13.00, petak 12.00-13.00 u 105

  

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu