Informator
   Pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis

   

Početna > Upis > Pripremna nastava >

Odsek za filozofiju

2018/19.
e-mail: filozofi@ff.uns.ac.rs

Otvorena vrata na Odseku za filozofiju održavaće se u sledećim terminima:

Prof. dr Dragan Prole - utorkom od 18.00 do 19.00 i petkom od 10.30 do 11.30 u kabinetu 105.

Doc. dr Una Popović - utorkom od 12.00 do 13.00 i petkom od 12.00 do 13.00 u kabinetu 105. 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu