Informator
   Pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis

   

Početna > Upis > Pripremna nastava >

Odsek za komparativu književnost


e-mail: komparativna@ff.uns.ac.rs

Termini Otvorenih vrata 2017.

Dežurni nastavnik
Termin Učionica
 

doc. dr Pavle Botić

29.04.2017, 11 – 13h

kabinet 308/ III

 

ma Stevan Bradić

22.04.2017, 11 – 13h

kabinet 308/ III

 

ma Maja Medan

15.04.2016, 11 – 13h

kabinet 309/III

 

prof. dr Gordana Pokrajac

04.05.2017, 15 – 17h

kabinet 311/III

 

doc. dr Vladimir Gvozden

U terminu konsultacija za letnji semestar

kabinet 318/ III

 

prof. dr Bojana Stojanović Pantović

Sredom, 12-13.30h
Četvrtkom, 13.30-14.30h

kabinet 309/III

 

prof. dr Sofija Košničar

U terminu konsultacija za letnji semestar

Kabinet 308/ III

 


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu