Informator
   Pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis

   

Početna > Upis > Pripremna nastava >

Odsek za medijske studije

OTVORENA VRATA 2017.
Odsek za medijske studije
Kontakt: Ivana Simovljević Jokić
email:  zurnal@ff.uns.ac.rs

Odsek za medijske studije, kao i prethodnih godina, organizuje „Otvorena vrata“, konsultacije sa zainteresovanima za upis na studije OAS Žurnalistike i MAS Komunikologija.

Konsultacije su besplatne.

Aktivnosti
Dan
Vreme Mesto Studije

Otvorena vrata

18.02.2017.

11.00-12.00

učionica 116

OAS

 

 

 

 

 

25.02.2017.

11.00-12.00

učionica 116

OAS

4.03.2017.

11.00-12.00

učionica 116

OAS

11.03.2017.

11.00-12.00

učionica 116

OAS

18.03.2017.

11.00-12.00

učionica 116

OAS
25.03.2017. 11.00-12.00 učionica 116 OAS
29.04.2017. 11.00-12.00 učionica 116 OAS i MAS

06.05.2017.

11.00-12.00

učionica 116

OAS i MAS

Konsultacije sa kandidatima

utorak 12.00-13.30 kabinet 200
telefon
021 455 602
OAS i MAS

 

Pripremna nastava

ne održava se

x

x

x

Cena

 

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu