Informator
   Pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis

   

Početna > Upis > Pripremna nastava >

Odseka za pedagogiju

2018/19.
Kontakt: Jasna Milošević
e – mail: pedagozi@ff.uns.ac.rs
tel. 021/450-419

Aktivnosti
Dan
Vreme Mesto Nastavnici/Saradnici

Otvorena vrata

11.04.2018. u 12:00

149

dr Stanislava Marić Jurišin

18.04.2018. u 12:00

149

MA Borka Malčić

25.04.2018. u 12:00

149

MA Nataša Tančić

09.05.2018. u 12:00

149

MA Senka Slijepčević

16.05.2018. u 12:00

149

dr Stefan Ninković

23.05.2018. u 12:00

149

MA Senka Slijepčević

Konsultacije sa kandidatima

Svakog radnog dana
10:00-13:00

M11

Jasna Milošević

Pripremna nastava

Ne održava se

 

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu