Informator
   Pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis

   

Početna > Upis > Pripremna nastava >

Odseka za pedagogiju


Kontakt: Jasna Milošević
e – mail: pedagozi@ff.uns.ac.rs
tel. 021/450-419

Aktivnosti
Dan
Vreme Mesto Nastavnici/Saradnici

Otvorena vrata

12.04.2017. u 12:00

149

Prof. dr Jovana Milutinović
Prof. dr Slađana Zuković
Dr Biljana Lungulov

19.04.2017. u 12:00

149

Senka Slijepčević, MA

26.04.2017. u 12:00

149

Dr Milena Letić

03.05.2017. u 12:00

149

Stefan Ninković, MA

10.05.2017. u 12:00

149

Dr Stanislava Marić Jurišin

17.05.2017. u 12:00

149

Nataša Tančić, MA

24.05.2017. u 12:00

149

Prof. dr Jovana Milutinović
Prof. dr Svetlana Kostović
Borka Malčić, MA

Pripremna nastava

Ne održava se

 

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu