Informator
   Pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis

   

Početna > Upis > Pripremna nastava >

Odsek za psihologiju

2018/19.

Otvorena vrata za PSIHOLOGIJU će biti u kabinetu 135 od 16:15-17:15h sledećih datuma:

14.03.
18.04.
09.05.
30.05.

Dežurni nastavnik za informacije je Jelena Šakotić Kurbalija. Dodatno, svaki radni dan 08:00-15:00h telefonom na 021/458-948.


Odsek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
u okviru Centra za primenjenu psihologiju (CPP) organizuje pripremnu nastavu za prijemni ispit iz psihologije za studije psihologije, pedagogije i socijalnog rada.
 
Predviđena su dva termina nastave (polaznik bira jedan koji mu više odgovara):
                   I termin - od 17.03. do 28.04. 2018.
                   II termin - od 05. 05. do 09.06. 2018.

  • Pripremna nastava će se odvijati svake subote, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Ukupno je planirano 24 časa po ciklusu.
  • Prijavljivanje se vrši na tel. 021/458-948 ili na e-mail: psiholog@ff.uns.ac.rs (potrebno je dostaviti ime, prezime, kontakt telefon, kao i termin za koji želite da se prijavite).
  • Naknada za pohađanje pripremne nastave po polazniku iznosi 6.000 dinara.
  • Kao dokaz o uplati, potrebno je na prvi čas doneti kopiju uplatnice. Za uplatu, uplatnicu je potrebno popuniti na sledeći način:

Nalog za uplatu
SVRHA: Priprema za prijemni ispit
PRIMALAC: Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Novi Sad
ŽIRO RAČUN: 840 – 1712666 – 26
BROJ MODELA: 97
POZIV NA BROJ: 3480-04720

Šef Odseka za psihologiju
Dr Dejan Pajić

 

 

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu