Informator
   Pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis

   

Početna > Upis > Pripremna nastava >

Odsek za romanistiku

Odsek za romanistiku Filozofskog fakulteta  u Novom Sadu organizuje pripremnu nastavu za prijemni ispit iz Francuskog jezika za studije Francuskog jezika i književnosti sa drugim romanskim jezikom i kulturom subotom počev od 20. maja 2017. godine (4x4 č.). Nastavu će držati dr Nataša Popović i mr Vanja Manić Matić.

Prvi časovi će se održati od 10.00 do 13.30 časova u seminarskoj biblioteci broj 271 na drugom spratu.

Rok za prijavu je 20. maj 2017.

Naknada za pohađanje pripremne nastave po polazniku iznosi 4 800 dinara.

Model UPLATNICE:.
SVRHA: Pripremna nastava iz Francuskog jezika
PRIMALAC: Filozofski fakultet, Novi Sad
ŽIRO RAČUN: 840 - 1712666 - 26
BROJ MODELA: 97
POZIV NA BROJ: 878004767

Prijavu možete poslati na e-mail: ana.topoljski@ff.uns.ac.rs
Detaljnije informacije možete dobiti na telefon: 021/ 485 3873

Termini otvorenih vrata

 
     

 

dr Tamara Valčić Bulić

ponedeljkom 14:00-15:00
tamara.valcic.bulic@ff.uns.ac.rs

209

 

 

dr Nataša Popović

četvrtkom 14:00-15:00
natasa.popovic@ff.uns.ac.rs

128

 

 

dr Diana Popović

ponedeljkom (februar/mart) 17:00-18:00
diana.popovic@ff.uns.ac.rs

209

 

 

dr Snežana Gudurić

petkom (april/maj) 12:00-14:00
snezana.guduric@ff.uns.ac.rs

234

 


 

  
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu