Informator
   Pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis

   

Početna > Upis > Pripremna nastava >

Odsek za rumunistiku

Kontakt: Laura Spariosu,Virđinija Popović
e-mail: rumunski@ff.uns.ac.rs

Odsek za rumunistiku predlaže sledeće termine održavanja otvorenih vrata:

22. april 2017, 11-14h
20. maj 2017, 11-14h. 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu