Informator
   Pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis

   

Početna > Upis > Pripremna nastava >

Odsek za slavistiku

2018/19.
Kontakt: Dragana Radević
Mejl: ruski@ff.uns.ac.rs
Tel: 021/485-3867

Odsek za slavistiku održavaće besplatne konsultacije sa zainteresovanim kandidatima za upis na studije Ruskog jezika i književnosti u sledećim terminima:

 
Dan
Vreme Mesto Nastavnici/Saradnici
 

sreda

13:15-14:15

kabinet 225/II

msr Nataša Kozomora

 

četvrtak

9:00-10:00

kabinet 224/II

dr Maja Krstić

 

četvrtak

9:00-10:00

kabinet  223/II

msr Milorad Milјaković

 


 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu