Informator
   Pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis

   

Početna > Upis > Pripremna nastava >

Odsek za slavistiku

Kontakt: Dragana Radević
e-mail: ruski@ff.uns.ac.rs
tel. 021/485-3867

Aktivnosti
Dan
Vreme Mesto Nastavnici/Saradnici

OTVORENA VRATA

22. 4. 2017.

10:00-12:00

221

dr Nataša Ajdžanović, dr Maja Krstić, ma Irena Subotić

12:00-14:00

221

Darja Vojvodić,  Milorad Miljaković

29. 4. 2017.  

10:00-12:00

221

dr Marija Stefanović, dr Dragana Popović

12:00-14:00

221

dr D. Vojvodić, dr Radoslava Trnavac

KONSULTACIJE SA KANDIDATIMA

utorkom (tokom marta  i aprila)

13:30-15:00

223

Darja Vojvodić

četvrtkom (tokom marta  i aprila)

12:00-13:00

129

dr Dragana Popović

 


 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu