Informator
   Pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis

   

Početna > Upis > Pripremna nastava >

Odsek za slovakistiku


e-mail: slovaci@ff.uns.ac.rs
tel. 021/485-38-93, 485-3892


Termini dana otvorenih vrata na Odseku za slovakistiku su sledeći:

  • svakog utoraka tokom marta od 9.00 do 12.00 časova; prostorija 244 (78/2), zadužena osoba: prof. dr Ana Makišova;
  • svakog četvrtka tokom marta od 9.00 do 12.00 časova; prostorija 245 (79/2), zadužena osoba: prof. dr Jarmila Hodolič.


 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu