Informator
   Pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis

   

Početna > Upis > Pripremna nastava >

Odsek za srpsku književnost


e-mail: srpskaknj@ff.uns.ac.rs

Termini otvorenih vrata

Nastavnik
Datum Vreme Mesto

Jelena Marićević, asistentkinja
Miloš Jocić, asistent

25.03.2017.

11.00-12.00 časova

seminarska biblioteka 339/III

prof. dr Nikola Grdinić
doc. dr Dragolјub Perić

22.04.2017.

11.00-12.00
časova

seminarska biblioteka 339/III

dr Jasmina Jokić, vanr. prof.
doc. dr Sanja Paripović Krčmar

13.05.2017.

11.00-12.00
časova

seminarska biblioteka 339/III

Jelena Marićević, asistentkinja
Miloš Jocić, asistent

20.05.2017.

11.00-12.00
časova

seminarska biblioteka 339/III

prof. dr Nikola Grdinić

ponedelјkom

12.00-13.00
časova

kabinet
318

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu