Informator
   Pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis

   

Početna > Upis > Pripremna nastava >

Odsek za srpski jezik i lingvistiku


Kontakt: Dragana Radević
e-mail: lingvist@ff.uns.ac.rs
tel. 021/459-
626

Aktivnosti
Dan
Vreme Mesto Nastavnici/Saradnici

OTVORENA VRATA

22. 4. 2017.  

10:00-14:00

306

dr Slobodan Pavlović
dr Dušanka Vujović

  

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu