Informator
   Pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis

   

Početna > Upis > Pripremna nastava >

Odsek za srpski jezik i lingvistiku

2019/20.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku održavaće besplatne konsultacije sa zainteresovanim kandidatima za upis na studijski program Srpska filologija: Srpski jezik i književnost i Srpski jezik u kontaktu sa slovačkim/mađarskim jezikom u sledećim terminima:

Termin konsultacija
  Kabinet Nastavnik/saradnik

ponedelјak 10:30-11:30

327/ III

dr Nataša Kiš

sreda 11:15-12:15

327/ III

dr Nataša Kiš

četvrtak 11:00-12:00

326/III

dr Isidora Bjelaković

petak 11:15-12:15

326/III

dr Isidora Bjelaković

Kontakt: Dragana Radević
Mail: lingvist@ff.uns.ac.rs
Tel: 021/485-3867

Odsek za srpski jezik i lingvistiku


 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu