Informator
   Pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis

   

Početna > Upis > Pripremna nastava >

Odsek za srpski jezik i lingvistiku

2018/19.
Odsek za srpski jezik i lingvistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu  organizuje pripremnu nastavu za prijemni ispit.
 
        Pripremna nastava će se održati od  4. do 15. juna 2018. godine od 10:00-12:30 na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

  • Planirano je ukupno 24 časa nastave. 
  • Prijavljivanje se vrši na tel. 021/459-626 ili na e-mail: lingvist@ff.uns.ac.rs (potrebno je dostaviti ime, prezime, kontakt telefon i mejl  adresu).
  • Naknada za pohađanje pripremne nastave po polazniku iznosi 7.000 dinara.
  • Kao dokaz o uplati, potrebno je na prvi čas doneti kopiju uplatnice. Za uplatu, uplatnicu je potrebno popuniti na sledeći način:

Nalog za uplatu: SVRHA: Priprema za prijemni ispit
                        PRIMALAC: Odsek za srpski jezik i lingvistiku, Filozofski fakultet, Novi Sad
                        ŽIRO RAČUN: 840 – 1712666 – 26
                        BROJ MODELA: 97
                        POZIV NA BROJ: 29-04776

Šef Odseka za srpski jezik i lingvistiku
Prof. dr Vladislava Ružić 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu