UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
  Konkurs
  Raspored polaganja
  Lista prijavljenih
      kandidata
  Preliminarna rang lista
  Konačna rang lista
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa

   

Početna > Upis > Prvi konkursni rok >

DAN ZA ŽALBE- upis 2019/20.

 

Studijska grupa
Učionica/sprat
 

Srpska filologija: Srpski jezik i кnjiževnost

 
 

Srpska filologija u kontaktu sa mađarskom/slovačkom filologijom

 
 

Srpska književnost i jezik

 
 

Komparativna književnost sa teorijom književnosti

 
 

Engleski jezik i književnost
Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom-engleski jezik

 
 

Nemački jezik i književnost
(Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom-nemački jezik)

 
 

Francuski jezik i književnost
(Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom-francuski jezik)

 
 

Ruski jezik i književnost
(Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom-ruski jezik)

 
 

Mađarski jezik i književnost

 
 

Slovački jezik i književnost

 
 

Rumunski jezik i književnost

 
 

Rusinski jezik i književnost

 
 

Istorija

 
 

Pedagogija

 
 

Psihologija

 
 

Sociologija

 
 

Filozofija

 
 

Žurnalistika

 
 

Socijalni rad

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu