UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
  Konkurs
  Odluka o priznavanju prijemnih ispita
  Raspored polaganja
  Lista prijavljenih
      kandidata
  Preliminarne rang liste
  Konačne rang liste
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
   Afirmativne mere

UPIS MASTER STUDIJE

UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna > Upis > Drugi konkursni rok >

DAN ZA ŽALBE u drugom roku

13. SEPTEMBAR  od 9:00 do 12:00 – DAN ZA ŽALBE
(PODNOŠENJE PRIGOVORA)

Kandidat može podneti prigovor na regularnost postupka utvrđenog Konkursom, prijemnog ispita ili na svoje mesto na rang listi u roku od 36 sati od objavlјivanja preliminarne rang liste na Fakultetu. Prigovor se podnosi Komisiji za prijemni ispit, na čiji predlog dekan donosi rešenje po prigovoru u roku od 24 sata od prijema prigovora.

Studijska grupa
Učionica/sprat
 

Srpska filologija: Srpski jezik i književnost

326/3

 

Srpska književnost i jezik

318/3

 

Komparativna književnost sa teorijom književnosti

308/3

 

Francuski jezik i književnost

271/2

 

Ruski jezik i književnost

225/2

 

Rusinski jezik i književnost

204/2

 

Mađarski jezik i književnost

254/2

 

Slovački jezik i književnost

237/2

 

Rumunski jezik i književnost

272/2

 

Istorija

301/3

 

Sociologija

336/3

 

Filozofija

251/2

 

Žurnalistika

200/2

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu