UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
  Konkurs
  Odluka o priznavanju prijemnih ispita
  Raspored polaganja
  Lista prijavljenih
      kandidata
  Preliminarne rang liste
  Konačne rang liste
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
   Afirmativne mere

UPIS MASTER STUDIJE

UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna > Upis > Drugi konkursni rok >

DAN ZA ŽALBE u drugom roku - upis 2018/19.

12. SEPTEMBAR  od 9:00 do 12:00
DAN ZA ŽALBE (PODNOŠENJE PRIGOVORA)

Kandidat može podneti prigovor na regularnost postupka utvrđenog Konkursom, prijemnog ispita ili na svoje mesto na rang listi u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste na Fakultetu. Prigovor se podnosi Komisiji za prijemni ispit, na čiji predlog dekan donosi rešenje po prigovoru u roku od 24 sata od prijema prigovora.

Studijska grupa
Kancelarija
 

Srpska filologija: Srpski jezik i književnost

M11

 

Srpska književnost i jezik

M11

 

Komparativna književnost sa teorijom književnosti

M11

 

Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom

M11

 

Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom

M11

 

Ruski jezik i književnost

M11

 

Mađarski jezik i književnost

M11

 

Slovački jezik i književnost

M11

 

Rusinski jezik i književnost

M11

 

Istorija

M11

 

Sociologija

M11

 

Filozofija

M11

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu